Veikla

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” 16 punktu pateikiu susipažinti bendruomenei su Marijampolės „Smalsučio” pradinės mokyklos direktorės Rimos Marozienės 2020 metų veiklos ataskaita.

Marijampolės „Smalsučio” pradinės mokyklos direktorės Rimos Marozienės 2020 metų veiklos ataskaita Marijampolės savivaldybės tarybai.

Dėl Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos  2019 – ųjų metų veiklos ataskaitos vertinimo

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktorės Rimos Marozienės 2019 – ųjų metų veiklos ataskaita

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos diretokrės Rimos Marozienės 2018 – ųjų metų veiklos ataskaita

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos 2018 – ųjų metų vadovo veiklos ataskaita

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos 2017 – ųjų metų vadovo veiklos ataskaita

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos nuostatus galite peržiūrėti čia