Vaiko gerovės komisija

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  

Pirmininkė – Edita Valinčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Aušra Kliūčiuvienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

Edita Sarapinienė, socialinė pedagogė.

Janina Leonavičienė, vyr. logopedė.

Svetlana Ragelienė, psichologė.

Sveikatos priežiūros specialistas.

Komisijos sekretorė – Renata Mineikienė, mokytoja.

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  DARBO REGLAMENTAS

ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO