Mokytojai

Edita Valinčienė, pailgintos darbo dienos grupės vyr. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Vida Navikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštesnysis.

Aušra Kliūčiuvienė – 3 klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Vida Leleikienė – 4a klasės mokytoja, pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja metodininkė, IKT pradiniame ugdyme švietimo konsultantė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Birutė Simanavičienė – 4b klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Laima Kašubienė – 1 klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Danutė Palubinskienė – 2a klasės mokytoja, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Renata Mineikienė – 2b klasės mokytoja, pradinio ugdymo ir choreografijos vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Birutė Dičiūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Danutė Šilingienė, ikimokyklinis ugdymas ir psichologija, dailės mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Jolanta Marazienė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis.