Biblioteka – skaitykla

Bibliotekininkė Irma Navickienė

Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai.

Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, dalyvauti ugdymo procese.

Sudaryti sąlygas mokinių gebėjimams, įgūdžiams plėtoti, kūrybiškumui ugdyti.

Bibliotekos veikla.

Fondo komplektavimas ir tvarkymas.

Papildyti fondą nauja literatūra.

Nurašyti fondą.

Prenumeruoti laikraščius ir žurnalus.

Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus.

Papildyti, redaguoti abėcėlinį katalogą.

Klasifikuoti naujas knygas.

Analizuoti skaitytojų formuliarus.

Tvarkyti vadovėlių fondo apskaitos dokumentus.

Paslaugos.

Aptarnauti skaitytojus, išduoti spaudinius.

Individualūs pokalbiai su skaitytojais.

Teikti informaciją apie naujas knygas.

Reklamuoti pedagoginius, periodinius ir metodinius leidinius.

Sudaryti sąlygas naudotis informaciniais, periodiniais leidiniais bibliotekoje.

Konsultuoti, mokyti naudotis informacijos paieškos priemonėmis.

Kopijuoti dokumentus.

Sudaryti sąlygas informacijos paieškai internete, naudotis videoteka.

Renginiai.

Mokslo ir žinių diena – rugsėjis.

Naudojimosi biblioteka pamokėlės (pirmokams)  „Atverkime duris į knygos ir žinių pasaulį“ – rugsėjis.

Literatūrinė popietė „Jei mokytojas tu esi…“ – spalis.

Paroda, skirta R. Skučaitės 80 – osiomis gimimo metinėmis paminėti – spalis.

Paroda, skirta J.Ivanauskaitės 50 – osiomis gimimo metinėmis paminėti – lapkritis.

Literatūrinė popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai – sausis.

Raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis žodi“ – vasaris.

Literatūrinė popietė, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai „Kas gali būti įdomiau už knygą?“ – balandis

Knygų restauravimo valandėlės – gegužė.

Bibliotekos ištekliai.

Bibliotekos interjero tvarkymas, puošimas.

Inventoriaus įsigijimas, elektroninių leidinių fondo papildymas.

BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS

  1. Mokinys į namus gali gauti ne daugiau  5 knygeles.
  2. Knygelės išduodamos  15 dienų laikotarpiui.
  3. Enciklopedijos, žodynai ir kiti informaciniai leidiniai į namus neišduodami.
  4. Skaitytojas privalo tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius.
  5. Už prarastus ir sugadintus spaudinius jis privalo atsilyginti.
  6. Neardyti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos,
  7. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti draugams
  8. Pabaigęs mokyklą ar išvykdamas mokytis kitur, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.