Paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ  Į  PRADINIO UGDYMO KLASĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas

Prašymo įtraukti į   sąrašą priimti vaiką į pradinio ugdymo klasę  priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin.,   1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Priėmimo į   Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos savivaldybės   tarybos 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

  •   prašymas   įtraukti į sąrašą priimti vaiką į pradinio ugdymo klasę;
  •   vaiko   gimimo liudijimo kopija;
  •   sveikatos   pažymėjimas.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės   savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės   pašalpos skyrimą. Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie   vaiko brandumą (jeigu reikia).

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos sekretorė   Sandra Papečkienė

Tel.    (8 343) 70501, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktorė   Rima Marozienė

Tel.    (8 343) 70500, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo   turinys

Prašymo   forma pridedama

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė,   Draugystės g. 19,

Marijampolės   „Smalsučio“ pradinėje mokykla, raštinė

Prašymo forma dėl vaiko priėmimo į pradinio ugdymo klasę