Pailginta dienos grupė

Grupės auklėtojos:

                               Jolanta Marazienė

                                Vida Navikienė

                                Edita Valinčienė

                                Irma Navickienė

                                Edita Sarapienienė

GRUPĖS TAISYKLĖS

 • Netriukšmauk, kai draugai ruošia pamokas.
 • Būk draugiškas ir mandagus su grupės draugais.
 • Baigęs darbą susitvarkyk darbo vietą.
 • Nedarykime kitiems to, ko nenorėtume, kad mums darytų.

GRUPĖS TVARKA

11.30-12.00 val.  Pasiruošimas veiklai

12.00-13.00 val.  Poilsis lauke

13.15-14.45 val.  Pamokų ruoša

14.45-15.30 val.  Grupinė veikla

15.30-17.30 val.  Individualus darbas, savarankiška veikla

MOKESČIO NUSTATYMAS UŽ PAILGINTĄ DARBO DIENOS GRUPĘ

Nustatomas mėnesio mokestis už pailgintą darbo dienos grupę:

 • Iki 2 valandų per dieną – 8,69 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,43 Eur)
 • Virš 2 valandų iki 4 valandų per dieną 11,58 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,58 Eur)
 • Virš 4 valandų iki 6 valandų per dieną 14,48 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,72 Eur)

Mokiniams gaunantiems socialinę paramą – mažinama 50% mėnesio mokesčio.

Sumažinamas mėnesio mokestis – jeigu mokinys nelankė grupės:

 • dėl ligos ir tai pateisino pažymomis iš sveikatos priežiūros įstaigų;
 • dėl mokyklos ugdymo plane nustatytų atostogų laiku ir kai pamokos nevyko dėl šalčio;
 • tėvų ar globėjų atostogų metu ar kai jie dirba pamainomis ir yra pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PASKIRTIS

 • Organizuoti mokinių ugdomąją veiklą ir laisvalaikį.
 • Žadinti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, pareigingumą, atsakomybę, atsižvelgiant į jų gebėjimus.
 • Sudaryti sąlygas dirbti individualiai ir grupėmis.
 • Ugdyti kolektyvinio darbo įgūdžius.

 

DALYVAUJAME

Mokyklos rudens gėrybių parodoje

Mokyklos dienoje

Valandėlės bibliotekoje

Animacinių filmukų stebėjimas bibliotekoje

Mokyklos dailės studijoje

Mokyklos Lego klasėje

Mokyklos etnografijos klasėje ir t.t.

TĖVELIAMS

Dėkojame tėveliams  už šiltą ir nuoširdų bendravimą.

KONTAKTAI

I pailgintos dienos grupės auklėtoja  Jolanta Marazienė 8 652 91633, 8-343-70501.

IIa pailgintos dienos grupės auklėtoja Edita Valinčienė 8-343-70501.

IIb pailgintos dienos grupės auklėtoja Vida Navikienė 8-343-70501.

IIc pailgintos dienos grupės auklėtoja Irma Navickienė 8-343-70501.