2 A klasė

Mokytoja – Danutė Palubinskienė

   Klasės taisyklės:

●Nevėluok į pamokas, stropiai mokykis, būk atidus;

●Pamokos metu nepertrauk mokytojo, neužsiiminėk pašaliniais darbais, netrukdyk draugams;

●Būk mandagus su draugais, mokytojais, suaugusiais, tėvais, gerbk juos;

Klasės charakteristika

Daug dėmesio skiriama gamtosauginiam ugdymui bei ekologiniam švietimui. Beveik visi mokiniai lanko gamtos būrelį. Klasėje taikoma ,,Geros pradžios“ metodo elementai. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvauja mokyklos ir miesto organizuojamose olimpiadose ir konkursuose.

Mėgstame sportuoti ir mums puikiai sekasi.

Mokomės būti tikri gamtos bičiuliai: tyrinėjame, rūšiuojame, tvarkome aplinką, dalyvaujame konkursuose.

Puoselėjame įvairias tradicijas.

Mėgstame keliauti.

Mūsų saviraiška.

     Paskutinės dienos mokykloje akimirkos.

Kontaktai

Mokyklos telefonas: 70501.