Neformalusis švietimas

    Po pamokų mokiniams siūloma  veikla įvairiuose būreliuose:

Plėtojamos kompetencijos

Valandų skaičius

 Saviraiškos būrelio vadovas

MENINIŲ GEBĖJIMŲ

 „Mažųjų dainorėlių“ būrelis

 Dailės studija

 Šokio būrelis

Būrelis „Smalsučių teatras“

 

2 val.

2 val.

2 val.

1 val.

 

Būrelio vadovas

Danutė Šilingienė

Evelina Sadauskienė

Būrelio vadovas

SVEIKOS GYVENSENOS

Sveikos gyvensenos klubas „Smalsutis“

„Sportinių žaidimų“ būrelis

 

1 val.

2 val.

 

Renata Mineikienė

Irena Makackienė

KOMUNIKACINĖ, SOCIALINĖ

Būrelis „Lego šalyje“

Būrelis „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“

Informacinių technologijų būrelis

 

2 val.

1 val.

1 val.

 

Laima Kašubienė

Danutė Palubinskienė

Aušra Kliūčiuvienė

Viso:

14 val.