Mokslo metų trukmė

           Ugdymo proceso pradžia – 2018-09-03

1-as pusmetis          2018-09-03—2019-01-19

2-as pusmetis          2019-01-21—2019-06-07

         Ugdymo proceso pabaiga - 2019-08-31

1-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 35 min., 2-4 klasių - 45 min.