Mokslo metų trukmė

           Ugdymo proceso pradžia – 2017-09-01

1-as pusmetis          2017-09-01—2018-01-19

2-as pusmetis          2018-01-22—2018-05-31

         Ugdymo proceso pabaiga - 2018-05-31