Mokslo metų trukmė

Ugdymo proceso pradžia – 2021-09-01

1-as pusmetis          2021-09-01—2022-01-21

2-as pusmetis          2022-01-24—2022-06-09

Ugdymo proceso pabaiga – 2022-08-31

2-4 klasių mokiniams pamokos trukmė – 45 min.