Korupcijos prevencija

Anoniminių pranešimų elektroninis paštas, kuriuo galima pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas korupcija@smalsuciai.lt

 

Marijampolės „Smlasučio“ pradinės mokyklos korupcijos prevencijos programa 2019-2020 m.m.

Marijampolės „Smlasučio“ pradinės mokyklos dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m.

Marijampolės „Smlasučio“ pradinės mokyklos korupcijos prevencijos 2019–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

 

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykloje ataskingas asmuo – Ineta Karalienė