Tėvelių dėmesiui dėl mokinių priėmimo į 5-tas klases

Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimu  Nr.1-306 patvirtinta nauja priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka. Vaikai į visas ugdymo įstaigas bus priimami tik centralizuotos sistemos pagalba.

Teikti prašymus galima tik savivaldybės interneto svetainėje https://www.marijampole.lt/.

Popierinių prašymų teikti nereikia.

Prašymai į 5-as klases bus priimami nuo 2022 m. vasario 1 d. iki gegužės 31 d. Priėmimas bus vykdomas pagal iš eilės priėmimo tvarkos aprašo 10-ame punkte nurodytus kriterijus.

Iškilus klausimams galite kreiptis į vaiko klasės mokytoją.

                                                                                                                                                                Administracija