Mokytojai

Vida Navikienė – 2 klasės mokytoja, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštesnysis. Tel Nr. (8-343) 70501

Danutė Palubinskienė – 3a klasės mokytoja, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Renata Mineikienė – 3b klasės mokytoja, pradinio ugdymo ir choreografijos vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Aušra Kliūčiuvienė – 4 klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Vida Leleikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Birutė Simanavičienė, muzikos ir neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Aušra Adomavičiūtė, tikybos vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Danutė Šilingienė,  dailės mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501

Jolanta Marazienė, I (2, 3b, 4 klasės) pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis. Tel Nr. (8-343) 70501

Edita Valinčienė, II (2, 3a klasės) pailgintos mokymosi dienos grupės vyr. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tel Nr. (8-343) 70501