Mokytojai

Aušra Kliūčiuvienė - 3a klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vida Leleikienė, 4a klasės mokytoja, pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja metodininkė, IKT pradiniame ugdyme švietimo konsultantė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Irena Makackienė, 3b klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Danutė Palubinskienė, 2a klasės mokytoja, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Vida Navikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštesnysis.

Laima Kašubienė, 1 klasės mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Danutė Šilingienė, ikimokyklinis ugdymas ir psichologija, dailės mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Birutė Simanavičienė, 4b klasės mokytoja, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Jolanta Marazienė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja, išsilavinimas – aukštasis.

Birutė Dičiūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Jurgita Tumosienė, tikybos mokytoja, išsilavinimas – aukštasis.

Renata Mineikienė, 2b klasės mokytoja, pradinio ugdymo ir choreografijos mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Evelina Sadauskienė, choreografijos mokytoja, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Rovena Venslauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, išsilavinimas – aukštasis universitetinis.