Renginiai

Laikas

Veikla

Organizatoriai

Rugsėjo mėn.

Kultūrinė, pažintinė, socialinė veikla.

Renginys mokykloje.

Mokslo ir žinių diena.

Direktorė, darbo grupė

Spalio mėn.

Projektinė, kūrybinė, pilietinė veikla.

Mokyklos diena.

Klasių mokytojos

Lapkričio mėn.

Renginiai klasių bendruomenėse profesiniam informavimui „Kuo užaugęs būsiu“.

Klasių mokytojos

Gruodžio mėn.

Kultūrinė, etninė, praktinė, socialinė veikla.

Renginys mokykloje. Eglutės įžiebimo šventė.

Direktorė, klasių bendruomenės

Sausio mėn.

Bendruomeniškumo skatinimo veikla.

Šeimų diena.

Klasių mokytojos

Kovo mėn.

Kultūrinė, etninė, pažintinė  veikla.

Renginys mokykloje „Iš tautosakos lobyno skrynios…“

Direktorė, darbo grupė

Balandžio mėn.

Pilietinė, praktinė, socialinė, prevencinė veikla. Renginiai klasėse „Pagalba Tau“.

Direktorė, darbo grupė

Gegužės – birželio mėn. mėn.

Kultūrinė, pažintinė, meninė, praktinė veikla.

Klasių ekskursijos, išvykos į gamtą, teatrą, muziejus ir kt.

Padėkos šventė.

Klasių mokytojos

Direktorė, darbo grupė