Renginiai

Laikas

Veikla

Organizatoriai

Rugsėjo mėn.

Kultūrinė, pažintinė, socialinė veikla.

Renginys mokykloje. Mokslo ir žinių diena.

Direktorius, darbo grupė

Spalio mėn.

Sportinė, praktinė, prevencinė veikla.

Renginys mokykloje. Žaidynės „Sportas kiekvienam- 2018“.

Direktorius, darbo grupė

Lapkričio mėn.

Pažintinė, praktinė, socialinė veikla.

Projektinė veikla profesiniam informavimui. Renginiai klasėse

Klasių mokytojai

Gruodžio mėn.

Kultūrinė, etninė, praktinė, socialinė veikla.

Renginys mokykloje. Eglutės įžiebimo šventė.

Direktorius, klasių bendruomenės

Sausio mėn.

Kultūrinė, pažintinė, kūrybinė, praktinė, socialinė veikla.

Renginiai klasėse. Šeimų diena.

Klasių mokytojai

Kovo mėn.

Kultūrinė, etninė, meninė, kūrybinė veikla.

Renginys mokykloje. Menų diena.

Direktorius, darbo grupė

Balandžio mėn.

Ekologinio ugdymo, pažintinė, prevencinė veikla.

Renginiai klasėse. Projektinė veikla gamtosaugai.

Gamtosauginis komitetas, klasių mokytojai

Gegužės mėn.

Kultūrinė, pažintinė, sportinė, praktinė veikla.

Renginys mokykloje Europos dienai.

Klasių ekskursijos, išvykos į gamtą, teatrą, muziejus ir kt.

Renginys mokykloje. Padėkos šventė.

Direktorius, darbo grupė

Klasių mokytojai

Direktorius, darbo grupė