Psichologas

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGĖS VEIKLA

Psichologės darbo laikas:

Trečiadienį: 9:00-17:30 (15:00-17:30 konsultacija, pagal susitarimą)

Ketvirtadienį: 9:00-17:30

Pietūs 12:00-12:30

Pradinės mokyklos psichologas:

 • Padeda spręsti mokinio psichologines problemas bendradarbiaujant su tėvais/globėjais;
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus/globėjus šių problemų  sprendimo klausimais ir numato tiesioginio poveikio būdus;
 • Įvertina mokinio galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Esant poreikiui, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;
 • Bendradarbiauja su tėvais/globėjais, mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais, sprendžiant mokinio problemas;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti;
 • Veda užsiėmimus, įgyvendinant psichologinių problemų prevencines programas;
 • Atlieka mokyklai aktualius psichologinius tyrimus;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius  bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, ugdymo ir bendravimo psichologijos klausimais.

Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinio tėvai/globėjai, parašomas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas;
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų/globėjų raštišką sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kada reiktų kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai vaiko emocijų raiška ir elgesys staiga pasikeičia ir nerimaujate, kaip padėti vaikui;
 • Kai vaikas išgyvena stresines situacijas ir sunku dalintis išgyvenimais;
 • Kai vaiko asmeniniame gyvenime ar šeimoje įvyksta pokyčių, dėl kurių pakinta vaiko emocinė būsena ir elgesys namie ir mokykloje;
 • Kai vaikas dažnai skundžiasi bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga, vangumas ir pan.).;
 • Jei pradeda mikčioti ar atsiranda tikai;
 • Kai jaučiatės sutrikę ir nežinote, kaip kalbėtis ar elgtis su vaiku;
 • Norite nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • Norite parengti ir įgyvendinti mokymosi ir elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • Norite sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • Norite paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • Susiduriate su krizinėmis situacijomis ( smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, pedofilijos atvejai ir pan.).

Aprašą parengė  Smalsučio pradinės mokyklos psichologė S.Ragelienė

Rekomendacijos pirmokų tėveliams

Pirmokų adaptacijos ypatumai mokykloje

Mokymosi stiliaus nustatymas

Netinkamas mokinių elgesys

Smurtas artimoje aplinkoje