Mokinių maitinimas

ĮSAKYMAS DĖL VALGIARAŠČIO PATVIRTINIMO

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA IR 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

2018-2019 m.m. maisto produktų tiekėjų sąrašas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  • Mokykla dalyvauja „Vaisių vartojimo skatinimo” ir “Pienas vaikams“ programose, visiems mokiniams pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nemokamai skiriami pieno produktai, antradieniais ir ketvirtadieniais – vaisiai.
  • Mokiniai gali pirkti mokykloje gaminamus įvairius maisto patiekalus ir kt., socialiai remtini mokiniai maitinami nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMAS