Specialusis pedagogas/logopedas

Specialiojo pedagogo/logopedo tikslas – mokyti taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taisyti tarties, rašto trūkumus, mokyti skaityti ir rašyti be klaidų.

Pagrindinės specialiojo pedagogo /logopedo funkcijos:

  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos  ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų  pobūdį;
  • padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • organizuoja individualias ir grupines pratybas;
  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
  • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje bei palaiko ryšį su Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba (PPT);
  • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

    Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia tinkamai parinkta mokymo priemonių ir būdų sistema, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.

Darbo laikas:

Pareigos P A T K P Pietų pertrauka Viso val. per savaitę
Specialusis pedagogas/logopedas

1100-1200

(Netiesioginis darbas)

710-800  (Netiesioginis darbas)

800-1130

1200-1400  (Tiesioginis darbas)

1400-1440  (Netiesioginis darbas)

1400-1500

1900-2000

(Netiesioginis darbas)

 

1015-1045

(Netiesioginis darbas)

1045-1415 (Tiesioginis darbas)

1415-1515 (Netiesioginis darbas)

A

1130-1200

15.00 val.