Bibliotekininkas

Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai.

Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, dalyvauti ugdymo procese.

Sudaryti sąlygas mokinių gebėjimams, įgūdžiams plėtoti, kūrybiškumui ugdyti.

Bibliotekininko veikla.

Fondo komplektavimas ir tvarkymas.

Papildyti fondą nauja literatūra.

Nurašyti fondą.

Prenumeruoti laikraščius ir žurnalus.

Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus.

Papildyti, redaguoti abėcėlinį katalogą.

Klasifikuoti naujas knygas.

Analizuoti skaitytojų formuliarus.

Tvarkyti vadovėlių fondo apskaitos dokumentus.

Paslaugos.

Aptarnauti skaitytojus, išduoti spaudinius.

Individualūs pokalbiai su skaitytojais.

Teikti informaciją apie naujas knygas.

Reklamuoti pedagoginius, periodinius ir metodinius leidinius.

Sudaryti sąlygas naudotis informaciniais, periodiniais leidiniais bibliotekoje.

Konsultuoti, mokyti naudotis informacijos paieškos priemonėmis.

Kopijuoti dokumentus.

Sudaryti sąlygas informacijos paieškai internete, naudotis videoteka.

Bibliotekos renginiai 2021-2022 m.m.

 1. Mokslo ir žinių diena – rugsėjis
 2. Edukacinė valandėlė ( antraklasiams) „ Atverkime duris į knygos ir žinių pasaulį“ – rugsėjis.
 3. Poezijos valandėlė, skirta R. Skučaitės – 90 mečiui – spalis
 4. Literatūrinė popietė „Bebaimė klajūnė Jurga Ivanauskaitė“ – rašytojos 60 – mečiui paminėti – lapkritis
 5. Edukacinė valandėlė „Susipažink su interaktyviomis knygomis“ – gruodis
 6. Piešinių paroda „ Knyga apie Lietuvą“ – vasaris
 7. Raiškiojo skaitymo konkursas – kovas
 8. Garsinio skaitymo valandėlė, skirta tarptautinės vaikų knygos dienai „ Gražiausios Anderseno pasakos“ – balandis
 9. J. Avyžiaus „atokvėpių trupiniai“ vaikų radijo teatre „ Aštuonetas iš Trepsės namų“, skirta rašytojo 100 –osioms metinėms – gegužė
 10. Akcija „ Tvarkome, gydome senas knygeles“. Knygų restauravimo valandėlės – gegužė

Bibliotekos ištekliai.

Bibliotekos interjero tvarkymas, puošimas.

Inventoriaus įsigijimas, elektroninių leidinių fondo papildymas.

BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS

 1. Mokinys į namus gali gauti ne daugiau  5 knygeles.
 2. Knygelės išduodamos  15 dienų laikotarpiui.
 3. Enciklopedijos, žodynai ir kiti informaciniai leidiniai į namus neišduodami.
 4. Skaitytojas privalo tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius.
 5. Už prarastus ir sugadintus spaudinius jis privalo atsilyginti.
 6. Neardyti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos,
 7. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti draugams
 8. Pabaigęs mokyklą ar išvykdamas mokytis kitur, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

Darbo laikas:

Pareigos P A T K P Viso val. per savaitę
Bibliotekininkė 12.30 – 16.30 12.30 – 16.30 12.30 – 16.30 12.30 – 16.30 12.30 – 16.30 20 val.