Paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ, PRIIMTI VAIKĄ Į PRADINIO UGDYMO KLASĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas

Pradinis udgymas (kodas 85.20)

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas): Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus (pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo) ir kt.

Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokykla

Tel.    (8 343) 70501, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktorė Rima Marozienė

Tel.    (8 343) 70500, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokinio priėmimas mokytis įforminamas Mokymo sutartimi.

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo pateikimas

Centralizuota Marijampolės savivaldybės vaikų priėmimo į ugdymo mokyklas informacinė sistema (marijampole.lt)