Pailgintos mokymosi dienos grupė

Grupės auklėtojos:

                               Jolanta Marazienė (I gr.) darbo laikas 11:30 – 17:30

                               Edita Valinčienė (II gr.) darbo laikas 12:45 – 17:30

 GRUPĖS TAISYKLĖS

 • Netriukšmauk, kai draugai ruošia pamokas.
 • Būk draugiškas ir mandagus su grupės draugais.
 • Baigęs darbą susitvarkyk darbo vietą.
 • Nedarykime kitiems to, ko nenorėtume, kad mums darytų.

GRUPĖS TVARKA

11.30-12.00 val.  Pasiruošimas veiklai

12.00-13.00 val.  Poilsis lauke

13.15-14.45 val.  Pamokų ruoša

14.45-15.30 val.  Grupinė veikla

15.30-17.30 val.  Individualus darbas, savarankiška veikla

MOKESČIO NUSTATYMAS UŽ PAILGINTĄ DARBO DIENOS GRUPĘ

Nustatomas mėnesio mokestis už pailgintą darbo dienos grupę:

 • Iki 2 valandų per dieną – 9,00 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,45 Eur)
 • Virš 2 valandų iki 4 valandų per dieną 12,00 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,60 Eur)
 • Virš 4 valandų iki 6 valandų per dieną 15,00 Eur (vienos dienos vidurkis – 0,75 Eur)

Mažinama 50% mėnesio mokesčio mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dyždio).

Sumažinamas mėnesio mokestis – jeigu mokinys nelankė grupės:

 • dėl ligos ir tai pateisino pažymomis iš sveikatos priežiūros įstaigų;
 • dėl mokyklos ugdymo plane nustatytų atostogų laiku ir kai pamokos nevyko dėl šalčio;
 • tėvų ar globėjų atostogų metu ar kai jie dirba pamainomis ir yra pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PASKIRTIS

 • Organizuoti mokinių ugdomąją veiklą ir laisvalaikį.
 • Žadinti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, pareigingumą, atsakomybę, atsižvelgiant į jų gebėjimus.
 • Sudaryti sąlygas dirbti individualiai ir grupėmis.
 • Ugdyti kolektyvinio darbo įgūdžius.

DALYVAUJAME

Mokyklos rudens gėrybių parodoje

Mokyklos dienoje

Valandėlės bibliotekoje

Animacinių filmukų stebėjimas bibliotekoje

Mokyklos dailės studijoje

Mokyklos Lego klasėje

Mokyklos etnografijos klasėje ir t.t.

TĖVELIAMS

Dėkojame tėveliams už šiltą ir nuoširdų bendravimą.

DARBO LAIKAS

Darbo laikas Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
I-oji pailginta mokymosi dienos grupė Pirmadieniais – penktadieniais 11.30-17.30 Jolanta Marzienė
II-oji pailginta mokymosi dienos grupė Pirmadieniais – penktadieniais 12.45-17.30 Edita Valinčienė

KONTAKTAI

I pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Jolanta Marazienė 8 652 91633, 8-343-70501.

II pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Edita Valinčienė 8-343-70501.