Padėkos diena ir atsisveikinimas su mokykla

30 metų tęsiama jau tradicija tapusi ,,Smalsučio pradinėje“ mokykloje ,,Padėkos diena“. Šventę nuotaikingai pradėjo ir vedė mokyklos personažai ,,Smalsutė“ ir ,,Smalsutis“. Mokyklos direktorė R. Marozienė apdovanojo padėkos raštais tėvus už pagalbą mokyklai ir klasėms. Buvo apdovanoti mokiniai už pasiekimus, dalyvavimą konkursuose ir kitose mokyklos veiklose. Ji palinkėjo mokyklos mokiniams tęsti mokymąsi kitose mokyklose, padėkojo už bendravimą kartu įgyvendinant tikslus. Kiekvienai klasei buvo įteikta nominacijos: 2 klasė ,,Smalsiausia” (mokytoja Vida Navikienė), 3a klasė ,,Meiliausia” (mokytoja Danutė Palubinskienė), 3b klasė ,,Aktyviausia” (mokytoja Renata Mineikienė), 4 klasė ,,Šauniausia“ (mokytoja Aušra Kliūčiuvienė). Po to skambėjo mokinių paruoštos dainos, šokiai, posmai. Direktorė priminė, kad šiais metais mokykloje sutaupytos 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšos panaudotos renginiams, išvykoms, ekskursijoms po Lietuvą. Pakvietė mokinius, jų tėvelius bei darbuotojus šventę užbaigti kiekvieno padėka ir palinkėjimais visiems buvusiems kartu. Šventės pabaigoje į orą pakilo balionai su visų svajonėmis, linkėdami geros ateities.

Vakare buvo pakviesti darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai dalyvauti Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje Šv. mišiose, kur buvo meldžiamasi už mokyklos bendruomenę.

Dėkojame kunigui Dariui Vasiliauskui.

Mokytoja Renata Mineikienė