Nuotolinio mokymo(si) atmintinė mokiniams, tėvams

Nuo 2021 m. sausio 4 d. mokymas(is) vyks nuotoliniu būdu.

IŠ KO MOKINIAI MOKYSIS?

Išlieka mokiniams įprastinės priemonės – vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai, Eduka klasė virtuali mokymo aplinka.

Taip pat bus pateikiamos užduotys internetinėje aplinkoje (pvz. Eduka elektroniniame dienyne, “Eduka klasė” ir kt.).

SVARBU: visas aiškias instrukcijas, kaip prisijungti, kaip atlikti užduotis pateiks klasės mokytojas. Turėsite galimybę pasiklausti, jei kas bus neaišku.

KAIP BUS PATEIKIAMOS UŽDUOTYS, VYKS PAMOKOS, KONSULTACIJOS?

Mokomąją medžiagą ir užduotis, nuorodas  mokytojai mokiniams siunčia per EDUKA elektroninį dienyną (atskiru susitarimu Facebook, “Messenger” programą): pateikiamos ir paaiškinamos užduotys mokiniams, mokiniai gali parašyti savo klausimus mokytojui, gauti mokytojo atsakymus ir pan.

Elektroninės  nuotolinės pamokos, mokytojo bendravimas  su mokiniais realiu(sinchroniniu) laiku vyks naudojant „Zoom“ programas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinių pamokų tvarkaraštį, su kuriuo supažindins klasės mokytojas.