Naujienos

Sveikiname konkurso „Plunksnelė“ II ir III vietų laimėtojus – 2a ir 4b klasių mokinius ir juos parengusias mokytojas!

Administracija


Jurginės – tai pavasario žalumos, jaunimo, žemdirbių ir arkliaganių šventė. Todėl ir mūsų mokykla balandžio 30 d. sukvietė mokyklą švęsti  šią šventę. Šventės pradžioje mokyklos direktorė Rima Marozienė džiaugėsi, kad mokykloje nuo pernai pradėtos švęsti Jurginės yra išradingai švenčiamos.  Vaikus pasveikino piemenukai, vėliau visi žaidė įvairius žaidimus, šoko, varžėsi estafetėse. Šurmuliavo Jurgio mugė, veikė Jurgio kalvė.

Administracija


Šiais metais Jurginės buvo netradicinės dar ir tuo, kad mokykla įsijungė į Kauno menų darželio „Etiudas“ rengiamą vaikų meno projektą „Vėduoklė mamai“.  Šio projekto tikslas išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos, užsienio šalių vaikų ugdymo įstaigose. Naudojant įvairias priemones ir medžiagas vaikai kūrė savitą dailės darbą mamai – vėduoklę. Vėduoklės projekto metu buvo eksponuojamos mokyklos kieme, kuriant menines kompozicijas.

Namo grįžome kupini  įspūdžių ir geros nuotaikos.

Administracija


SVEIKINAME!

3 KLASĖS MOKINĘ ESTELĄ MATUSEVIČIŪTĘ
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MATEMATIKOS
OLIMPIADOJE LAIMĖJUSIĄ III VIETĄ ! ( Mokytoja Laima Kašubienė)

Administracija


Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, todėl 4a klasėje (mokytoja D. Palubinskienė) yra organizuojamos projektinės veiklos pamokos. Kitose klasėse šios priemonės taip pat dažnai naudojamos atliekant bandymus ar stebėjimus.

Vykdant  tiriamuosius darbus ugdomi gebėjimai: suplanuoti tyrimą ar bandymą, formuluoti išvadas ir perteikti jas kitiems, laikytis saugumo reikalavimų. Mokiniams šios pamokos labai patinka, jie nuolat atranda – tampa tiesiog „atradėjais“.

Administracija


Sveikatingumo savaitė „Smalsučio“ pradinėje mokykloje

Minint pasaulinę Sveikatos dieną priešmokyklinio ugdymo grupė balandžio 8-12 dienomis organizavo projektinę sveikatingumo savaitę „Jei nori būti sveikas“. Pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie vaisių ir daržovių naudą, sveiką mitybą, sportą, kartu įtraukiant juos į interaktyviąsias veiklas, kuriose linksma žaidimo forma jie galėtų skleisti savo žinias apie sveiką gyvenseną.
Savaitė prasidėjo žinių apie sveiką gyvenseną kaupimo diena, kurios metu vyko pokalbiai ir diskusijos apie sveiką gyvenseną.
Kasdien po valandą būdami lauke priešmokyklinės grupės auklėtiniai žaidė linksmas sportines estafetes, rungtyniavo tarpusavyje, kas ir ką išmano apie vaisius ir daržoves.
Grupės vaikai patys augino svogūnų laiškus, juos prižiūrėjo ir laistė, gamino sumuštinius su jais, patys valgė ir kitus vaišino. Prie sumuštinių skaniai kvepėjo mamyčių surinktų vaistažolių arbata. Tai buvo skonių ir kvapų terapijos diena.
Vėliau priešmokyklinukai šoko, dainavo daineles apie vaisius, daržoves, vitaminus ir jų teikiamą naudą, atliko miklumo ir dėmesio reikalaujančias užduotis, gaminosi vaisių ir daržovių karūnėles.
Daugiausiai teigiamų emocijų auklėtiniams suteikė žaidimai su interaktyviomis „grindimis“, kur jie kartu su bitutėmis rinko medų, bei žaidimai su IKT „Pelėmis išdykėlėmis“ skaičiuojant vaisius ir daržoves bei renkant juos į kraiteles.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Vida Navikienė


Užgavėnių šventė mokykloje

Tai atsisveikinimo su žiema šventė, juoko ir išdaigų diena. Šventinis  šurmulys neaplenkė ir mūsų mokyklos. Visus vienijo puiki nuotaika, smagi užvedanti šnekta ir kvepiantys blynai. Skambėjo muzika ir juokas, šmirinėjo čigonai ir  žydai, velniai ir raganos, daktarai ir seselės bei kiti persirengėliai. Vijom ir mes žiemą iš kiemo ir labai smagiai, su virvės traukimu, su puodynių daužymu ir lenktynėmis. Kovojo kanapinis su lašininiu, laimėjo draugystė, sutarė gražiuoju, kad lašininis užleidžia vietą kanapiniui.  Puiki šventė buvo, laukiam šiltos pavasario saulės…

Administracija


„Olympis 2019 – Pavasario sesija“!

Konkurse kviečiami dalyvauti visi Lietuvos mokymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai ir visi, kas nori patikrinti savo:

* anglų kalbos žinias;

* lietuvių kalbos žinias;

* matematikos žinias;

* infomacinių technologijų žinias;

* biologijos ir pasaulio pažinimo žinias;

atlikdami įvairias įdomias užduotis!

Konkurso „Olympis“ pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkurse yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl dalyvauti jame gali visi mokiniai.

Konkursas vyks nuo 2019-03-01 iki 2019-03-31 interneto svetainėje www.Olympis.lt.


KERAMIKA VISIEMS

Nuskambėjus mūsų tautinės šventės akordams, Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla sukvietė pedagogus į seminarą-praktikumą „Šaltoji, spalvotoji keramika. Etnokultūros tradicijų puoselėjimas“ . Tai tartum šventinės dienos pratęsimas, puoselėjant lietuvybės ištakas. Džiaugėmės pateikta naujove-šaltosios keramikos technologija. Lektorė-dailės mokytoja- metodininkė Danutė Šilingienė plačiai pateikė šios naujovės privalumus. Tai darbas su kokybiška natūralaus molio mase, kuri išdžiūsta patalpoje ir sukietėja. Todėl šis lipdymo būdas vadinamas „šaltąja keramika“. Šiai technologijai nereikia molio deginimo krosnelės, reikalaujančios atitinkamų sąlygų ir didelių investicijų. Kadangi molis nelimpa prie rankų, neteršia aplinkos, galima su juo dirbti darželio grupėse , mokyklos klasėse ir, esant galimybei, lauko aikštelėse. Seminare patyrimo sėmėsi Marijampolės ir kitų savivaldybių darželio auklėtojos, dailės mokytojos bei daugiafunkcinio centro pedagogai.

Gėrėjomės „Smalsučio“ mokyklos mokinių ir mokytojos Danutės atliktais darbais. Sėmėmės patirties, naudojant senovinius lipdymo būdus. Darbelius puošėme tautiniais raštais, augaliniais motyvais. Prisiminėme etnokultūros tradicijas, lietuvių liaudies tautinius simbolius. Aiškinomės simbolių reikšmes ir kilmę. Po to savo gebėjimus pritaikėme, lipdant molio plokšteles dekoruotas „vingriaisiais raštais“. Jais mūsų senoliai puošė kraičių skrynias, baldus. Džiaugiamės, kad atradome dar vieną galimybę puoselėti vaikuose liaudies meną nesudėtinga ir lengvai prieinama forma. Dėkojame „Smalsučio“ mokyklai už suteiktas naujoves, kurias pritaikysime ugdytinių meninėje raiškoje, padėsime vaikams atrasti tik jiems priimtiniausią lietuviško meno stilių.

Seminaro-praktikumo dalyvės- Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogės.


Atvirų durų diena mokykloje

Kasmet į Atvirų durų dienas Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykloje kviečiami būsimieji ugdytiniai ir jų tėveliai. Šių metų kovo mėnesį organizuotose Atvirų durų dienose vaikus ir jų tėvelius pasitiko mokyklos personažė – nenuorama Smalsutė – šmaikščiai supažindinusi su mokyklos veikla, o 1-os klasės mokiniai svečiams atliko „Peliukų“ šokį.
Mokyklos direktorė Rima Marozienė pristatė būsimąsias pirmųjų klasių bei priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir pakvietė susipažinti su ugdymo(si) aplinkomis. Atvykusieji aplankė mokyklos biblioteką, dailės studiją, etnokultūros, sveikatos priežiūros, informacinių technologijų, gamtosaugos kabinetus, sporto salę, pailgintos dienos ir priešmokyklinio ugdymo grupes, valgyklą. Naudodami informacinių technologijų „Pelyčių išdykėlių“ programą ir „Lego dacta“ priemones vaikai noriai atliko įvairias užduotis, susipažino su gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis, skirtomis tyrinėjimams ir bandymams, smagiai bei aktyviai žaidė „išmaniųjų grindų“ žaidimus. Taip pat buvo pristatyta naujovė mokykloje – konstruoti edukacinius „Robotus“. Socialinė pedagogė supažindino su vaikų sveikatai palankiu maitinimu mokyklos valgykloje, nemokamai mokiniams papildomai skiriamais vaisiais, sultimis ir pieno produktais.
Dėkojame ir džiaugiamės, kad sulaukėme gausaus būrio būsimų mokinių ir jų tėvelių.

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Valinčienė