Mokykla kviečia

Į pirmąsias klases vaikus,

kuriems iki 2019-12-31 sueis 7-eri metai

* Taikomos modernios, šiuolaikiškos ugdymo programos, naujausi metodai, mokiniams įdomūs projektai.
* Veikia nemokami saviraiškos būreliai, studijos (dailės, šokių, dainavimo, dramos, sporto, gamtos ir kt.)

Į priešmokyklinio ugdymo grupes vaikus,

kuriems iki 2019-12-31 sueis 6-eri metai

* Grupė veikia 800-1200 val., lankymas nemokamas. Ugdytiniams paliekamas pirmumas tęsti mokymąsi 1-oje klasėje mokykloje.
* Nuo 1140 iki 1740 val. vaikai gali lankyti pailgintą dienos grupę.
* Pailgintos darbo dienos grupės lankymo mokestis priklausomai nuo pageidaujamos lankyti grupę trukmės (nuo 2 iki 6 valandų per dieną): 8,69 – 14,48 Eur už mėnesį (mokiniams, gaunantiems socialinę paramą: 4,34 – 7,24 Eur už mėnesį).
* Mokykloje veikia valgykla. Mokiniai gali pirkti mokykloje gaminamus įvairius maisto patiekalus ir kt.
* Visiems mokiniams kasdien nemokamai skiriama ekologiškų vaisių ir pieno produktų (obuolių, jogurto, sūrelių ir kt.).

Prašymai priimami mokykloje,
Draugystės g. 19, tel.: 8-343-70501,
El.p.: mok@smalsuciai.lt

Laukiame Jūsų!!!