Mokinių tėvų dėmesiui dėl mokymo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. mokinių mokymas vyks nuotoliniu būdu. Iki kovo 30 d. turite prijungti mokinį (jei neprijungę anksčiau) prie EDUKA klasės. Siunčiame atmintinę, kaip tai padaryti (žiūrėti priedą).

Dėl konsultacijų mokiniams tvarkaraščio būsite informuoti klasės mokytojo žinute EDUKA dienyne.

Kovo 30 d. sekite klasės mokytojo informaciją EDUKA dienyne. Visais rūpimais klausimais kreipkitės į klasės mokytoją.

                                                                                                                    Administracija

                                                                                                                       2020-03-25