KOKS TVARKARAŠTIS, MOKINIO DIENOTVARKĖ?

Mokomąją medžiagą ir užduotis mokytojai atsiųs laikydamiesi nuotolinių pamokų tvarkaraščio t.y. pamokų metu mokytojas teiks  užduotis, konsultuos, aiškins, rengs vaizdo pamokas ir kt.

Mokiniai kiekvieną dieną atliks paskirtas užduotis, atliktas pagal mokytojo nurodymus persiųs mokytojui.

PAMOKŲ LANKOMUMAS: mokytojai ves lankomumo apskaitą pagal prisijungimo prie elektroninių sistemų duomenis. Jei mokinys dėl svarbių priežasčių (liga ar kt.) negali laiku atlikti užduočių, dalyvauti nuotolinėje pamokoje, informuokite klasės mokytoją.

KAS SVARBU?

Nuo sausio 4 d..: kiekvieną dieną 8 val. pagal pamokų tvarkaraštį ir mokytojo atsiųstas nuorodas prisijungti prie nuotolinių pamokų per Zoom platformą sinchroniniu (realiu) laiku. Prsisijungus prie Eduka elektroninio dienyno, pasižiūrėti, kokias užduotis turite atlikti asinchroniniu (nietiosiginių pamokų) laiku.

MOKYTOJŲ PRAŠYMAS TĖVELIAMS: PADĖKITE SAVO VAIKUI SUSIRASTI UŽDUOTIS, ATLIKTAS IŠSIŲSTI, ATSISIŲSTI PAGAL INSTRUKCIJAS PROGRAMĖLES, BENDRAUTI, KONSULTUOTIS SU MOKYTOJU!

SVARBU: apie visus pasikeitimus būsite nedelsiant  informuojami per EDUKA elektroninį dienyną bei mokyklos internetinėje svetainėje. SEKITE INFORMACIJĄ!