INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukiama šalyje valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65.

Taip pat LR Vyriausybė nuo 2022 m. gegužės 1 d. pripažįsta netekusiu galios LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“. Nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf1d6cb0c16f11ec8d9390588bf2de65.

Taigi, nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Vadinasi, atšaukus šalyje valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos plitimo, netenka galios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įgaliojimai, tai yra visi paskelbti sprendimai. Dėka šių priimtų sprendimų nuostatų vykdymo, imunizacijos, padidėjusio visuomenės sveikatos raštingumo, reikšmingai sumažėjusio sergamumo ir mirštamumo COVID-19 liga, nusprendžiama COVID-19 ligos valdymo priemones integruoti į gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų valdymo priemonių planą. Taip pat atitinkamai valstybės operacijų vadovo sprendimuose nustatytos nuostatos bus perkeliamos į atitinkamos valdymo srities ministro (pvz., sveikatos apsaugos ministro) įsakymus arba rekomendacijas. Taigi, gali būti, kad mokiniai dar bus testuojami mokyklose, tačiau bus numatyta, kokiu dažnumu. Skiepijimai nuo COVID-19 ligos bus įtraukti į Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ ir organizuojami kaip kiti profilaktiniai skiepijimai.

Kai tik bus gauta informacija, kokie bus pakeitimai susiję su ugdymo įstaigomis nuo gegužės 1 d., supažindinsime.

Administracija