Informacija mokinių, gaunančių nemokamą maitintiną, tėvams

Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų teisės aktais, 2020 m. gegužės 12 d. 9-15 val. pagal grafiką (būsite informuoti skambučiu) mokykla išduos mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvams maisto davinius už 10 darbo dienų (balandžio 28 d.- gegužės 12 d.) laikotarpį. Prašome atvykti nurodytu laiku prie valgyklos durų atsiimti davinio. Būkite sveiki, nesirkite!

                                                                                                                                                                 Administracija