Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

Atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  iki 1 val. per dieną. Savarankiškam mokinių mokymuisi skiriama 80 proc. viso mokymosi laiko.

Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis 9.00-13.00 laiku pagal Mokytojų nuotolinių konsultacijų mokiniams tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

Mokykloje jau diegiama Office 365 platforma patogiam ir sėkmingam mokymui su Microsof teams įrankiu. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.

Tėvelius kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                        Administracija