Informacija

Supažindiname su Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-35 „Dėl  Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama), pagal kurį Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla 2022-06-30 d. likviduojama. Plane numatyta trečios klasės mokiniams nuo 2022-09-01 d. tęsti mokymąsi Jono Totoraičio progimnazijoje, ketvirtų klasių mokiniams – „Ryto“ pagrindinėje mokykloje.

Šiuos mokslo metus antros, trečių ir ketvirtos klasių mokiniai baigs „Smalsučio“ pradinėje mokykloje. Smulkesnę informaciją Jums teiks klasės mokytojos.

Sprendimas dėl  Marijampoles sav. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano pakeitimo

Sprendimas dėl Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos likvidavimo

 

Kodas 190450756
Buveinės adresas Marijampolė, Draugystės g. 19
Numeris 5396425
Kategorija Likvidavimas
Tekstas Pranešame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. ir baigiant 2022 m. birželio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-36 likviduojama Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla (kodas 190450756, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinės adresas Draugystės g. 19, Marijampolė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Likvidacinė komisija:

Rima Marozienė –  Komisijos pirmininkė;

Marijampolės savivaldybės administracijos 6 komisijos nariai

 

                                                                                                              Administracija