Darbo grupės ir komisijos

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  

Pirmininkė – Edita Valinčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Aušra Kliūčiuvienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

Ineta Karalienė, vyr. socialinė pedagogė.

Janina Leonavičienė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė.

Svetlana Ragelienė, psichologė.

Jurgita Levuškinienė, sveikatos priežiūros specialistė.

Komisijos sekretorė – Renata Mineikienė, mokytoja.

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  DARBO REGLAMENTAS