Atviri duomenys

Mokinių skaičius klasėse 2022-01-01:

2 klasė – 20

3a klasė – 15

3b klasė – 17

4 klasė – 21