4 A klasė

Mokytoja – Danutė Palubinskienė

   Klasės taisyklės:

●Nevėluok į pamokas, stropiai mokykis, būk atidus;

●Pamokos metu nepertrauk mokytojo, neužsiiminėk pašaliniais darbais, netrukdyk draugams;

●Būk mandagus su draugais, mokytojais, suaugusiais, tėvais, gerbk juos;

Klasės charakteristika

Daug dėmesio skiriama gamtosauginiam ugdymui bei ekologiniam švietimui. Beveik visi mokiniai lanko gamtos būrelį. Klasėje taikoma ,,Geros pradžios“ metodo elementai. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvauja mokyklos ir miesto organizuojamose olimpiadose ir konkursuose.

 

Eglutės įžiebimas mokykloje

Pirmoji jogos pamokėlė

 

Mūsų saviraiška

 

Susitikimas su gyvūnų fotografu

Susitikimas su klounu Juozuku

 

 Rugsėjo pirmoji

Kontaktai

Mokyklos telefonas: 70501.