3 A klasė

Mokytoja – Danutė Palubinskienė

   Klasės taisyklės:

●Nevėluok į pamokas, stropiai mokykis, būk atidus;

●Pamokos metu nepertrauk mokytojo, neužsiiminėk pašaliniais darbais, netrukdyk draugams;

●Būk mandagus su draugais, mokytojais, suaugusiais, tėvais, gerbk juos;

Klasės charakteristika

Daug dėmesio skiriama gamtosauginiam ugdymui bei ekologiniam švietimui. Beveik visi mokiniai lanko gamtos būrelį. Klasėje taikoma ,,Geros pradžios“ metodo elementai. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvauja mokyklos ir miesto organizuojamose olimpiadose ir konkursuose.

Rugsėjo pirmoji – mes jau antrokai!

 

Rudenėlis drasko paskutinius medžių lapus, o mes bandome juos sutvarkyti.

 

Laukiame Kalėdų – puošiame klasę.

 

Iškritus pirmam sniegui, išbėgome į mokyklos kiemą.

 

Smagu drauge pašokti.

 

Tik gegužę sugrįžome į mokyklą.

 

Vykdome projektą: „Aplink mus augantys augalai“.

 

Dalyvavome parodoje skirtoje dailininkui R. Krasninkevičiui paminėti.

 

Kaip tie spalvoti drugeliai „išskrendame“ į vasarą.

Kontaktai

Mokyklos telefonas: 70501.