INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS 2020-2021 m. m.

Prašymai į I-IV klases priimami mokyklos raštinėje.

Gyvenamosios vietos deklaracijų pateikti nereikia. Iškilus neaiškumų, pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį mokyklos administracija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti iš gyventojų registro (jei yra raštiškas tėvų sutikimas).

Pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje.

Pateikiami dokumentai:
• vaiko paso ar gimimo liudijimo kopija;
• viena dokumentinė nuotrauka elektroniniam mokinio pažymėjimui;
• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas;
• kiti su vaiko ugdymusi susiję dokumentai (pvz., neįgalumo pažymėjimo kopija, PPT pažymos ir kt.).
• Būtina pasitrinti vaiko sveikatą iki mokslo metų pradžios ar anksčiau, kad mokykla rastų elektroninėje sistemoje mokinio sveikatos pažymą, kitu atveju vaikas negalės dalyvauti ugdymo procese.

2020-2021 m. m.  galima priimti mokytis į laisvas vietas:
į 1 klasę – 4  mok.,
į 2 klasę – 9 mok.,
į 3 klasę – 2 mok.,
į 4 klases – 5  mok.

PRIĖMIMO MOKYTIS Į MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS