1,2 proc. GPM parama Marijampolės „Smalsučio“ pradinei mokyklai

Gerbiami  Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 1,2  proc. GPM paramos galimybe 2020-2022 metais skyrėte paramą mokyklai. Ši finansinė parama – didelė pagalba gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę, plėtojant mokinių pažintinę veiklą bei tobulinant pedagogų kvalifikaciją. Esame dėkingi ir informuojame, kad šios lėšos buvo panaudotos efektyviai, skaidriai bei prisideda prie Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos ugdomosios aplinkos ir veiklos gerinimo bei modernizavimo.

2020-2022 metų sutaupytos 1,2 GMP lėšos panaudotos:

  1. Švietimui, mokslui ir profesiniam tobulėjimui (pažintinėms edukacinėms išvykoms, ekskursijoms, paskaitoms, seminarams) – 2100 Eur;
  2. Kultūriniams renginiams ir etninių vertybių puoselėjimui (suvenyrams, metraščio apipavidalinimui) – 1400 Eur;
  3. Mokyklos vidaus ir lauko aplinkos kūrimui (baldeliams edukacinėms aplinkoms, augalų atnaujinimui, mokyklos istorijos įrašui akmenyje bei gamtosaugos programų vykdymui) – 1000 Eur.

                                                                                                                                                                 Administracija