PradžiaPriešmokyklinis ugdymas tampa privalomas, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia!

                                                                                                                                 Administracija

Mokinių ir tėvų dėmesiui

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą 2016-2017 mokslo metais

1.Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31d.

2.Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.

3.Pamokų laikas:

          1 pamoka – 8.00-8.45

          2 pamoka – 8.55-9.40

          3 pamoka – 9.50-10.35

          4 pamoka-10.55-11.40

          5 pamoka-12.00-12.45

          6 pamoka-13.00-13.45

       4. 1-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 35 min.

            2-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 45 min.

       5.  I pusmetis prasideda 2016-09-01, baigiasi 2017-01-20;

            II pusmetis prasideda 2017-01-23, baigiasi 2017-05-30.

        6.  Atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

Papildomos

2016-10-24

2016-10-28

2017-02-13

2017-02-20

          

  LaughingLaughingLaughing

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2009 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2010 m.)

 

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

             

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

 

 PRIIMA PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 

 nuo 2016-01-04 

 

  1. 2 mažos foto nuotraukos
  2. Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija
  3. Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)
  4. Medicininis pažymėjimas027-1/a
  5. Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

      Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

 

Galime priimti mokytis

   (2016-2017 m.m.) į:

Antras klases 1 mokinį

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 5 mokinius

Gerb. tėveliai bei mokyklos darbuotojai,

Dėkojame visiems, skyrusiems 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramai. 2014 metais gauta apie 3000 Lt (868,86 Eur). Už juos apmokėta elektroninio dienyno paslauga, įsigyta IKT programų bei mokyklos lauko teritorija apželdinta naujais augalais.

2014 m. ir 2015 m. paramos gautas lėšas panaudosime infomacinėms technologijoms (planuojame už 2 500 EUR įsigyti 2 interaktyvias lentas).

2 proc. paramą nuo 2015 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

  • elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);
  • atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;
  • klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.
  • Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)