Pradžia


BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2008 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2009 m.)

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

(nuo 2015-03-01) PRIIMS PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 nuo 2015-09-01

  

  1. 2 mažos foto nuotraukos

  2. Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija

  3. Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)

  4. Medicininis pažymėjimas027-1/a

  5. Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

 

 

     Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

   Galime priimti mokytis

   (2015-2016 m.m.) į:

Antras klases 5 mokinius

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 7 mokinius

   

Mokykloje dėvima uniforma. Ją galima užsisakyti mokykloje sutartu laiku

atvykus siuvėjoms.

Daugiau informacijos teikiama per atvirų durų dienas vasario, birželio mėn.

 

 

DĖVĖTŲ UNIFORMŲ MUGĖ (2015 m. birželio 3 d.)

 

UNIFORMOS PRIIMAMOS TVARKINGOS, ANT PAKABĖLIŲ, SU

KORTELĖMIS, KURIOSE NURODYTA KAINA, TELEFONAI, VAIKO

MOKYTOJAS.

Kreiptis į mokytoją D. Palubinskienę tel. 8343 70501, 8620 22325

 


Suteikime paramą mokyklai, neatverdami piniginės!

 Nuoširdžiai dėkojame mokinių, mokytojų ir administracijos vardu visiems, remiantiems mokyklą kasmet ir iš anksto ačiū visiems, kurie padės šiemet.

Gerbiami mokytojai, mokinių tėveliai, globėjai, seneliai ir artimieji, mokyklos rėmėjai, mokytojai, personalo darbuotojai, ne tik mokiniai džiaugiasi Jūsų paramos dėka 2014 metais už surinktas (apie 3 tūkst. Lt) lėšas apmokėtomis elektroninio dienyno, IKT programų bei mokyklos lauko želdinių atnaujinimo paslaugomis.

2015 m. planuojama paramos lėšas panaudoti:

lauko teritorijos tvarkymo darbams;

tėvų informavimui – elektroninio dienyno paslaugoms apmokėti ir kt.

2 proc. paramą nuo 2014 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

  • elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);

  • atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;

  • klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.

  • Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)

                                      

 

Informacija mokyklos bendruomenės nariams

Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą kuruoja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė, tel. 8343 90072.

 

Rūpimais prevenciniais klausimais mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) gali kreiptis į Miesto policijos nuovados nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos vyriausiąją specialistę Akvilę Krunglevičienę tel. 8343 73652, 8650 47953.

                                      

 

Informacija 4 klasės mokiniams ir jų tėvams

       Mokykla 2015 m. kovo 16 – balandžio 17 dienomis atrinkta dalyvauti Tarptautinio tyrimo TIMSS 2015 pagrindiniame testavime. Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių pasiekimų tendencijas bei skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų, siekiant padėti ugdyti mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimus pasaulyje. 4 klasių mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų užduotis bei atsakys į anketos klausimus, mokinių tėvai, mokytojai, direktorė užpildys elektroninius klausimynus.

        Atskirų mokinių ar klasių TIMSS tyrimo rezultatai neskelbiami. Nacionalinis egzaminų centras kiekvienai tyrime dalyvavusiai mokyklai pateiks tos mokyklos konfidencialią vidutinių rezultatų ataskaitą visų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų rezultatų kontekste, o tarptautinėje ataskaitoje bus pateikiami tik apibendrinti Lietuvos duomenys.