Pradžia

 

   2016 m. gruodžio 2 d. mokykloje įžiebta kalėdinė eglė. Šventėje priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniai pristatė menines programėles. Mokyklos direktorė apibendrino Gerumo renginius, dėkojo pedagogams ir jų mokiniams už atliktus gerus darbus, apdovanojo klasių bendruomenes kalėdiniais suvenyrais ir  mokyklos klasių bendruomenės  2016 m. gruodžio 22 d. 10 val. pakvietė Kalėdų šventę sutikti išvykoje į Ažuolų Būdos mišką pagerbiant  buvusio Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 150 metines.

                                                                                                                                  Administracija

  

   2016 m. gruodžio 6 d. vyko visuotinis tėvų bendruomenės susirinkimas.

   Tėvams pateikta informacija apie mokinių sveikatai palankią mitybą, dienos rėžimą mokykloje ir namuose. Pranešimus apie pradinuko mitybą skaitė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Snieguolė Tarasevičienė, apie dienos rėžimo reikalavimus pradinukui - sveikatos priežiūros specialistė Santa Siderienė. Informaciją apie mokinių maitinimą mokykloje pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, apie jogos įtaką mokinių sveikatai papasakojo jogos užsiėmimų organizatorė Ingrida Kučinskienė.

   Informaciją apie mokyklos veiklos išorės vertinimo rezultatus ir jų įgyvendinimą, Mokyklos 2017-2019 m. strateginio veiklos plano prioritetus klasių tėvų komiteto posėdį pristatė mokyklos direktorė.

   Renginyje  koncertavo mokyklos „Smalsučių teatro“ ir Šokio būrelių (mokytojos A.Kliūčiuvienė, E.Sadauskienė) mokiniai.

   Mokytojos aptarė aktualius klausimus su mokinių tėvais klasėse.

                                                                                                                                  Administracija

 

  2016 m. gruodžio 16 d. 10 val. dailės neformaliojo švietimo būrelio mokytoja (D.Šilingienė) ir mokiniai mokyklos bendruomenę kviečia pažiūrėti lėlių teatro spektaklį „OŽKA – RAGOŠKA“.

                                LaughingLaughingLaughingLaughing                                                                           Administracija

  

Šiais mokslo metais mokykla dalyvauja projektuose:

  • Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginėje programoje ir projekte „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less);
  • Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose;
  • Tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step);
  • Sveikos gyvensenos ugdymo programoje “Sveikatiada”.

        Plačiau apie programų vykdymą sužinosite jose dalyvaujančių klasių mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija