Pradžia

Kaukių dėvėjimas mokykloje
 
Dalijamės informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokykloje – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.


Svarbi informacija

Mieli tėveliai

  1. Esame susirūpinę dėl Covid -19 ligos plitimo ir suprantame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ privalome prisidėti prie pandemijos suvaldymo. Tikimės Jūsų pozityvumo, geranoriškumo ir supratimo, kad laikydamiesi reikalavimų saugosime vieni kitus.

Prašome Jūsų paraginti savo vaikus mokykloje elgtis atsakingai, bendraujant laikytis saugaus atstumo ir dėvėti medicinines veido kaukes, nes nuo gruodžio 1 d.  visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose privalo dėvėti medicinines kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti  asmenims sportuojant, taip pat turintiems neįgalumą asmenims, kurie dėl savo  sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama  nešioti veido skydelį).

  1. 2021 m. lapkričio 29 d. Marijampolės savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-282 nustatė mėnesinį mokestį už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje. Prašome susipažinti (sprendimas pridedamas).

 

Direktorė


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


 Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

 Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms

Vykdomos veiklos:

  • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
  • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra 

 


ES mokykloms skirtos programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa vaikams, ir toliau sėkmingai startuoja mūsų mokykloje.


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 1,2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.