Pradžia

     Sveikiname dailiojo rašto konkurso „Plunksnelė“, vykusio  Marijampolės „Saulės“ pradinėje mokykloje, III vietos laimėtoją – 2b klasės mokinę Gintarę Vilkaitytę,  dėkojame jos mokytojai Renatai Mineikienei.

      Sveikiname Europos Parlamento nario Broniaus Ropės inicijuoto moksleivių priešinių bei nuotraukų konkurso „Kuriu ateities Europą“ III-os vietos laimėtoją 3a klasės mokinę Angeliną Fischer (mokytoja Aušra Kliūčiuvienė).

      2017 m. gegužės 9 dieną mokykla organizavo Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių anglų kalbos konkursą, skirtą Europos dienai paminėti (renginio koordinatorė direktorė Rima Marozienė, programos vadovė anglų kalbos mokytoja Birutė Dičiūnienė). Konkurse dalyvavo 13 savivaldybės ugdymo įstaigų 26 trečių ir ketvirtų klasių mokiniai. Pirmąsias vietas laimėjo Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos 3 klasės mokinė Danielė Giedraitytė (mokytoja Gintarė Chilčenkienė), mokyklos - darželio „Želmenėliai“ 4 klasės mokinys Andrius Marčiukaitis (mokytoja Inga Pavelčikienė) ir Jono Totoraičio progimnazijos 4a klasės mokinė Laura Pečkauskaitė (mokytoja Jurga Petrauskienė). Džaugiamės ir mūsų mokyklos 4b klasės mokinio Manto Senkaus (anglų kalbos mokytoja Vida Leleikienė) rezultatais, mokinys konkurse laimėjo II-ąją vietą. Sveikiname konkurso nugalėtojus, dėkojame mokyklos komandai, konkurso vertinimo komisijai (pirmininkas Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdimantas Kvietkauskas, nariai: Marijampolės kolegijos humanitarinių mokslų katedros lektorė Romalda Kasiliauskienė; „Saulės“ pradinės mokyklos vyr. anglų kalbos mokytoja Gintarė Chilčenkienė; Šv. Cecilijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jolanta Leonavičienė) ir visoms ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms renginyje.      <-----Renginio reportažas----->

        2017 m. gegužės 17 d. mokykla organizavo Marijampolės savivaldybės priešmokyklinių grupių, pradinių klasių mokinių ir tėvų žaidynes „Sportas kiekvienam – 2017“ (renginio koordinatorė direktorė Rima Marozienė, programos vadovė mokytoja Irena Makackienė). Renginyje dalyvavo 8 ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių bei pradinių klasių mokinių ir tėvų komandos. Žaidynes atidarė mokyklos direktorė, žaidynių vertinimo komisija (pirmininkas - Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas Saulius Druskis, nariai - Marijampolės sav. pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Birutė Žeimienė; mokyklos–darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zofija Grinkevičienė). Mokyklos personažas Smalsutis pakvietė komandas iškilmingai eisenai, prisistatymui bei mankštai. Vikriai priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir tėvų komandos rungėsi estafečių rungtyje, pradinių klasių mokinių ir tėvų komandos estafečių ir krepšinio baudų mėtymo rungtyse, atkaklūs buvo ir šaškių žaidėjai. Po varžybų dalyvių komandos dalyvavo ir solidarumo bėgime bei sportinę veiklą pratęsė atlikdami linksmus jogos pratimus. Žaidynėse neliko pralaimėtojų, visos komandos iškovojo garbingas I, II ir III vietas. Sveikiname mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės bei pradinių klasių mokinių ir tėvų komandas (pedagogės Vida Navikienė, Ineta Karalienė), užėmusias II-ąsias ir III-ąsias vietas. Dėkojame mokyklos komandai, žaidynių vertinimo komisijai, jogos instruktorei Ingridai Kučinskienei ir ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms renginyje. Renginio nuotraukų rasite ČIA!

     Balandžio 4  dieną Šv. Cecilijos gimnazijoje vyko Marijampolės savivaldybės pradinių klasių  mokinių konkursas „Raštingiausias pradinukas 2017“. Jame dalyvavo 60 savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių.

     Konkurse  dalyvavo ir keturi mūsų mokyklos mokiniai, o 2b klasės mokinė Gintarė Vilkaitytė (mokytoja Renata Mineikienė) bei 3a klasės mokinė Enrika Barkauskaitė  (mokytoja Aušra Kliūčiuvienė) užėmė III –ias vietas. Sveikiname konkurso prizinių vietų laimėtojas bei dalyvius ir dėkojame jų mokytojoms.

                                                                                                                                         Administracija

                                        Jurginių šventė mokyklos kieme...

     Balandžio 24 d. mokyklos stadione vaikus pasitiko Velykų bobutė ir zuikiai. Įteikę „Zuikių bilietus“ visus pakvietė apsilankyti užduočių stotelėse. Vaikai dalyvavo madų šou. Kūrybingi tėvai ir vaikai darbus kūrė iš buitinių atliekų. Daug emocijų suteikė zuikių estafetės ir lobio ieškojimas. Kūrybiniais gabumais ir fantazija vienas kitam nenusileido kūrybinėse dirbtuvėse: čia jie vaizdavo gamtos grožį ant drobės, kūrė ornamentus, bandė jėgą ir taiklumą Jurgio kalvėje. Šventės metu vyko Jurginių mugė. Skambėjo muzika, išradingos mokyklos mokytojos kartu su mokiniais, jų tėveliais kūrė ir įgyvendino 4b klasės mokytojos Birutės Simanavičienės, Irenos Makackienės, Renatos Mineikienės, Irmos Navickienės parengtą Jurginių šventės scenarijų.

     Bendruomeniškumo jausmas, teigiamos emocijos, etnokultūros dvasia pasklido po visą mokyklos kiemą... Dėkoju rengėjoms ir visai mokyklos bendruomenei „auginančiai grožio didelį grūdą“...

Daugiau renginio nuotraukų rasite ČIA!

         Direktorė Rima Marozienė

   Būsimųjų pirmokėlių ir priešmokyklinukų dėmesiui!

       

       Mokykla kviečia į pirmąsias klases vaikus, kuriems iki 2017 12 31 sueis 7-eri  

                                                   

                                                      Jūsų pirmosios mokytojos...

Vida Leleikienė

Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja metodininkė

[infomacija apie mokytoją]      [Šiuo metu auklėjamos klasės svetainė]


Birutė Simanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

[infomacija apie mokytoją]      [Šiuo metu auklėjamos klasės svetainė]

 

Taip pat vyksta priėmimas į priešmokyklinę ugdymo grupę

 

Vida Navikienė

Priešmokyklinės grupės vyr. pedagogė

[Šiuo metu auklėjamos grupės svetainė]


                                                       Pradinuko laukia...

Jauki mokyklos aplinka, pritaikyta pradinukui. Sudarytos galimybės įdomiai mokytis ir praleisti laisvalaikį rekreacinėse patalpose.

 • Veikia pailgintos darbo dienos grupė (darbo laikas nuo 11.30 iki 17.30 val.).

 • Nemokami meninės,  socialinės,  technologinės, sporto ir sveikatos ugdymo krypčių neformaliojo švietimo būreliai.

 • Valgykloje vaikai gali pasirinkti įvairius patiekalus. Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai, sultys ir daržovės“.

 • Turtinga knygomis ir kitais informacijos šaltiniais biblioteka ir skaitykla.

Mes siekiame, kad mokinys baigtų mokyklą, turintis nuostatą ir gebėjimą mokytis. Mokykloje taikomos žinių įsisavinimą palengvinančios programos, projektai. Naudojami ugdymo(si) metodai, būdai, skatinantys mokytis, atskleidžiantys vaiko kompetencijas pagal jo gebėjimus, padeda lengviau įsisavinti pradinio ugdymo programą:

 • Lego dacta – sudaro galimybę vaikams mokytis žaidžiant;

 • Microsoft Multiple Mouse („Pelės išdykėlės“) – išskirtinė informacinių technologijų mokymo programa, taikoma tik 2-ose Marijampolės miesto ir 15 –oje respublikos mokyklų, padeda žaismingai įsisavinti lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos ir kt. mokymo turinį;

 • dalyvavimas Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programoje plečia mokinių šiuolaikinį pasaulėžiūros supratimą.

 • prevencinės programos tobulina mokinių bendravimo įgūdžius, skatina jų mokymosi motyvaciją.

                                               Gerbiami tėveliai, vaikučiai,

Čia gali būti Jūsų vaiko kelio į sėkmę pradžia!

Laukiame Jūsų!

                                                                                                                                  Administracija

 

   Dėkojame mokinių tėveliams, parėmusiems mūsų mokyklą 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšomis. Už šias lėšas mokykla įsigyjo interaktyvią lentą (2360 Eur) bei vykdomi mokymai mokytojoms kaip paruošti interaktyvias pamokas su interaktyviomis priemonėmis (510 Eur).

                                                                                                                                  Administracija

  

Šiais mokslo metais mokykla dalyvauja projektuose:

 • Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginėje programoje ir projekte „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less);
 • Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose;
 • Tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step);
 • Sveikos gyvensenos ugdymo programoje “Sveikatiada”.

        Plačiau apie programų vykdymą sužinosite jose dalyvaujančių klasių mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija