Pradžia


   Būsimųjų pirmokėlių ir priešmokyklinukų dėmesiui!

       

       Mokykla kviečia į pirmąsias klases vaikus, kuriems iki 2017 12 31 sueis 7-eri  

                                                   

                                                      Jūsų pirmosios mokytojos...

Vida Leleikienė

Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja metodininkė

[infomacija apie mokytoją]      [Šiuo metu auklėjamos klasės svetainė]


Birutė Simanavičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

[infomacija apie mokytoją]      [Šiuo metu auklėjamos klasės svetainė]

 

Taip pat vyksta priėmimas į priešmokyklinę ugdymo grupę

 

Vida Navikienė

Priešmokyklinės grupės vyr. pedagogė

[Šiuo metu auklėjamos grupės svetainė]


                                                       Pradinuko laukia...

Jauki mokyklos aplinka, pritaikyta pradinukui. Sudarytos galimybės įdomiai mokytis ir praleisti laisvalaikį rekreacinėse patalpose.

 • Veikia pailgintos darbo dienos grupė (darbo laikas nuo 11.30 iki 17.30 val.).

 • Nemokami meninės,  socialinės,  technologinės, sporto ir sveikatos ugdymo krypčių neformaliojo švietimo būreliai.

 • Valgykloje vaikai gali pasirinkti įvairius patiekalus. Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai, sultys ir daržovės“.

 • Turtinga knygomis ir kitais informacijos šaltiniais biblioteka ir skaitykla.

Mes siekiame, kad mokinys baigtų mokyklą, turintis nuostatą ir gebėjimą mokytis. Mokykloje taikomos žinių įsisavinimą palengvinančios programos, projektai. Naudojami ugdymo(si) metodai, būdai, skatinantys mokytis, atskleidžiantys vaiko kompetencijas pagal jo gebėjimus, padeda lengviau įsisavinti pradinio ugdymo programą:

 • Lego dacta – sudaro galimybę vaikams mokytis žaidžiant;

 • Microsoft Multiple Mouse („Pelės išdykėlės“) – išskirtinė informacinių technologijų mokymo programa, taikoma tik 2-ose Marijampolės miesto ir 15 –oje respublikos mokyklų, padeda žaismingai įsisavinti lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos ir kt. mokymo turinį;

 • dalyvavimas Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programoje plečia mokinių šiuolaikinį pasaulėžiūros supratimą.

 • prevencinės programos tobulina mokinių bendravimo įgūdžius, skatina jų mokymosi motyvaciją.

                                               Gerbiami tėveliai, vaikučiai,

Čia gali būti Jūsų vaiko kelio į sėkmę pradžia!

Laukiame Jūsų!

                                                                                                                                  Administracija

 

   Dėkojame mokinių tėveliams, parėmusiems mūsų mokyklą 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšomis. Už šias lėšas mokykla įsigyjo interaktyvią lentą (2360 Eur) bei vykdomi mokymai mokytojoms kaip paruošti interaktyvias pamokas su interaktyviomis priemonėmis (510 Eur).

                                                                                                                                  Administracija

  

2017 m. vasario 22 d. 17.30 val. organizuojamas klasių tėvų komitetų (po 3 tėvus iš kiekvienos klasės) susirinkimas. Kviečiame dalyvauti!  

                                                          LaughingLaughingLaughingLaughing                                           Administracija

 

2017 m. vasario 23 d. mokykloje vyks Marijampolės policijos bendruomenės pareigūnų susitikimas su: 

      09.50 - 10.35 - 2b klasės mokiniams

      10.55  - 11.40 - 3a klasės mokiniams

   Tema "Patyčios ir smurtas artimoje aplinkoje".

                                                                                                           Administracija

  

Šiais mokslo metais mokykla dalyvauja projektuose:

 • Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginėje programoje ir projekte „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less);
 • Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose;
 • Tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step);
 • Sveikos gyvensenos ugdymo programoje “Sveikatiada”.

        Plačiau apie programų vykdymą sužinosite jose dalyvaujančių klasių mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija

 

  2017 m. vasario 28 d. 11.00 val. mokyklos aikštėje vyks Užgavėnių šventė mokyklos bendruomenei!

                                                        LaughingLaughingLaughingLaughing                                             Administracija