Pradžia

Darbo laikas

Įstaigos reali darbo organizavimo tvarka
karantino laikotarpiu darbo dienomis: 09.00-15.00
Mokykla rakinama, kreiptis telefonu:
(8-343) 70501


Renginio atšaukimas

Dėl būtinųjų prevencinių priemonių Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykloje 2020-04-16 planuota atvirų durų diena būsimų pirmokų tėveliams nebus organizuojama.
Ji atidedama ir bus pranešta iš anksto.


Mokinių tėvų dėmesiui dėl mokymo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. mokinių mokymas vyks nuotoliniu būdu. Iki kovo 30 d. turite prijungti mokinį (jei neprijungę anksčiau) prie EDUKA klasės. Siunčiame atmintinę, kaip tai padaryti (žiūrėti priedą).

Dėl konsultacijų mokiniams tvarkaraščio būsite informuoti klasės mokytojo žinute EDUKA dienyne.

Kovo 30 d. sekite klasės mokytojo informaciją EDUKA dienyne. Visais rūpimais klausimais kreipkitės į klasės mokytoją.

                                                                                                                    Administracija

                                                                                                                       2020-03-25


Informacija mokinių, gaunančių nemokamą maitintiną, tėvams

                     Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų teisės aktais, 2020 m. kovo 27 d. 9-15 val. pagal grafiką (būsite informuoti skambučiu) mokykla išduos mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvams maisto davinius už 10 darbo dienų (kovo 16-27 d.) laikotarpį. Prašome atvykti nurodytu laiku prie valgyklos durų atsiimti davinio. Būkite sveiki, nesirkite!

                                                                                                                                                                 Administracija


Svarbi informacija mokiniams, tėvams!

Informuojame, kad švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu koreguojamas ugdymo procesas ir nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. mokiniams skelbiamos pavasario atostogos. Aktuali ir svarbi informacija YRA ir BUS teikiama tik mokyklos svetainėje ir elektroniniame dienyne. Ją teiks mokyklos administracija. Prašome nepasiduoti dezinformacijai, kviečiame būti atsakingus, saugoti savo ir artimųjų sveikatą!

LR vyriausybės pasitarimo protokolas dėl situacijos, susijusios su koronavirusu.

LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro įsakymas dėl pradinio ugdymo plano pakeitimo.


Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą[1] arba įsigyti verslo liudijimą[2]. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos – atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.

Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.

VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.

Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.[1]Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. ‒ 85** kodas

[2] Veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.