Pradžia

 

Smalsučio“ pradinukai mokosi žaisdami ant „Išmaniųjų grindų“.

     Šiuolaikinės technologijomis tampa neatsiejama ugdymo dalimi mokyklose. Dažnai kyla  klausimas, kaip atitraukti mokinius nuo kompiuterių ir telefonų ekranų ir skatinti judėti. Viena iš naujausių priemonių – interaktyviosios grindys, kuriose įdiegta net 52 edukaciniai žaidimai, įrengtos „Smalsučio“ pradinėje mokykloje. Įdomūs žaidimai mokinius įtraukia ne tik į mokymosi procesą, moko greičiau įsiminti raides, skaičiuoti, muzikuoti, kurti, sportuoti ir susipažinti su sporto šakomis, lavina reakciją, loginį mąstymą. Didžiausias šios priemonės privalumas yra aktyvus  judėjimas. Kai kurie žaidimai verčia kaip reikiant paplušėti, tenka net prakaitą nubraukti. Naujoji ugdymo priemonė prieinama ir kitiems mokyklos mokiniams, kasdien džiugina pailgintos darbo dienos grupės mokinius, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje.

                            

         

                                                       Žaisdami mokomės

                                              4 kl. mokytoja Irena Makackienė

                                  

 

Būsimųjų pirmų klasių, priešmokyklinių grupių mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

  

 2018 m. sausio 18 d. 17.15 val. mokykla organizuoja Atvirų durų dieną. Būsimųjų pirmų klasių, priešmokyklinių grupių mokiniai ir jų tėveliai bus supažindinti su pirmosiomis mokytojomis, mokyklos veikla ir ugdymo(si) galimybėmis. Maloniai kviečiame dalyvauti!

 Negalinčius dalyvauti Atvirų durų dienos renginyje, kviečiame atvykti į mokyklą supažindinti su veikla ir ugdymo(si) galimybėmis sausio 18 d. nuo 08.00 val. iki 17.00 val. (ketvirtadienį). Laukiame Jūsų!                                          

 

Mokyklai reikalingas anglų kalbos mokytojas 2 mėn. laikotarpiui, 4 savaitinės pamokos!

              

 

„Smalsučio“ pradinė mokykla atšventė 25-metį

   

Tai pirmoji Marijampolės pradinė mokykla, kuri pradžioje ir turėjo tokį vardą – 1-oji pradinė. Vėliau gavo „Smalsučio“ vardą. Gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė kieme atšventė savo šventę kaip ir pridera – su tortais, balionais, klounu, žaidimais ir atrakcijomis.

Mokyklos kolektyvą pasveikino Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai, įteikė dovaną ir padėkos raštą.              

 

Daugiau renginio nuotraukų rasite ČIA!

 

 „Suvalkiečio“ informacija                       

     Mūsų mokykloje birželio 5-9 dienomis veikė dieninė vasaros poilsio stovykla „Smalsučiai - 2017”. Programą vykdė direktorės sudaryta darbo grupė. Stovyklos veikloje dalyvavo 20 mokinių. Mūsų mažieji stovyklautojai  galėjo išreikšti savo norus, kokia veikla pageidautų užsiimti stovykloje. Kiekvienos dienos veikla buvo orientuota į kultūrinių, pažintinių išvykų organizavimą. Mokiniai dalyvavo Marijampolės knygyno „Pegasas“ organizuojamoje edukacinėje programoje apie profesijas. Vykdė projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūrybinių partnerysčių veiklą, vyko į Tytuvėnus susipažinti su ekologiniu ūkiu. Mokiniai džiaugėsi organizuotomis išvykomis, kiekvienas pamatė kažką naujo, turiningai praleido laisvalaikį, galėjo stebėti aplinką. Daug kalbėjomės apie žmonių tarpusavio santykius, apie draugiškumą, pagalbą kitam, gaminome draugystės aitvarą. Prisiminę praėjusią Vaikų gynimo dieną paminėjome piešiniais ant asfalto. Mokinukai kartu su mokytoja vaidino su rankų darbo lėlėmis  „Ganau ganau aveles“. Palinkėję vieni kitiems geros ir šiltos vasaros, atsisveikinome.

Socialinė pedagogė Ineta Karalienė

                                         
              

   Šiemet mokykla laimėjo Lietuvos neformaliojo švietimo centro įgyvendinamo projekto, finansuojamo Iš ES lėšų „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (projekto koordinatorės direktorė R. Marozienė ir mokytoja I. Makackienė) finansavimą šešioms edukacinės išvykoms ir pakvietė ugdytinius į pirmąją edukacinę pamoką „Pažintis su ekologiniu ūkiu“. Apsilankėme G. Ralio ekloginiame mėsinių galvijų ūkyje ir iš arčiau susipažinome su ūkio gyventojomis – aubrakų veislės karvutėmis, kurios į ūkį atkeliavo iš Prancūzijos ir sėkmingai auginamos Lietuvoje. Sužinojome, kas yra ekologinis ūkis, ekologiški pašarai. Projektas dar tik startavo ir tęsis kitais mokslo metais, todėl mokinių dar laukia įdomios pažintinės veiklos.

Pirmoji išvyka „smalsučiams“ suteikė daug įspūdžių, džiaugsmo ir gamtosaugos žinių.

Mokytoja Irena Makackienė

                       

     2016-2017 m.m. įgyvendintas tarptautinis gamtosauginis projektas „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less). Projekto tikslas -  mažinti šiukšlių kiekius, įtakoti ilgalaikius mokinių elgesio pokyčius. Projekto koordinatorė – mokyklos direktorė Rima Marozienė, veiklos įgyvendinimo atsakingos vadovės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Valinčienė, vyr. mokytoja Danutė Palubinskienė, projektą vykdė visi mokyklos pedagogai. Mūsų mokiniai išmoko ne tik nešiukšlinti, tvarkyti bei saugoti juos supančią aplinką, bet ir už projekto lėšas įsigytose šiukšliadėžėse rūšiuoti atliekas.

                                                      

     Gegužės 30 d. mokykla atsisveikino su  XXV-ąja ketvirtos klasės mokinių laida. Mokyklos direktorė Rima Marozienė padėkojo  mokinius ugdžiusioms mokytojoms Vidai Leleikienei ir Birutei Simanavičienei, įteikė Padėkos raštus mokiniams: už puikų mokymąsi Silvijai Jusaitei (4a kl.), Miglei Kasparavičiūtei (4a), Gerdai Uldinskaitei (4a kl.), Edžiui Krupinskui (4a kl.), Andriui Matulioniui (4a kl.), Gustui Kavaliauskui (4a kl.), Aistei Tamaliūnaitei (4b kl.), Auksei Juronytei (4b kl.), Mintautui Madzajui (4b kl.), Elvinai Šalaševičiūtei (4b kl.), Brigitai Žalkauskaitei (4b kl.), už aktyvų dalyvavimą viktorinose, konkursuose Ignui Beniuliui (4b kl.), Viktorijai Gicevičiūtei, taip pat už pagalbą klasei organizuojant ugdymo procesą aktyviausiems mokinių tėvams.

     Į pirmąją klasę išlydėti ir šešiamečiai. Jie toliau pasirinko mūsų mokyklą. Šešiamečiai atsisveikino su pedagoge Vida Navikiene, visiems darbuotojams parodė spalvingą programėlę.   

     Vaikų tėvai nepagailėjo nuoširdžių padėkos žodžių šiai pedagogei, bendruomenei, mokyklos darbuotojams.

     Sėkmės visiems, išeinantiems į aukštesnį ugdymo(-si) etapą!

     Renginio nuotraukas rasite ČIA

    Gegužės 29 d. mokykloje vyko Padėkos diena. Svarbiausias šios šventės akcentas – įvertinti ir pasidžiaugti mokyklos veiklos rezultatais bei padėkoti klasių bendruomenėms už sėkmingiausius pasiekimus.

     Renginys prasidėjo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų šokiu. Mokyklos direktorė padėkojo už pasiekimus mokiniams, jų tėvams ir mokytojams bei apdovanojo padėkos raštais ir nominacijomis: „Šauniausia klase – 2017 “ ir „Geranoriškiausia klase – 2017“ 1-2 klasių grupėje nominuota 2b klasė (mokytoja Renata Mineikienė). „Inovacija – 2017“ ir „Šauniausia klase – 2017“ 3-4 klasių grupėje tapo 3a klasė (mokytoja Aušra Kliūčiuvienė). „Smalsiausia klase – 2017“ nominuota 1a klasė (mokytoja Laima Kašubienė). Nominacija „Sportiškiausi Smalsučiai 2017“ teko priešmokyklinio ugdymo grupei (pedagogė Vida Navikienė). Džiugią nuotaiką visiems kėlė mokyklos Šokio (šokio mokytoja Evelina Sadauskienė) ir „Mažųjų dainorėlių“ būrelių mokinių programa (mokytoja Edita Valinčienė).

     Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, sėkmingai baigusiai 2016-2017-uosius mokslo metus, ir linkime geros vasaros! Renginio nuotraukas rasite ČIA

      2017 m. gegužės 9 dieną mokykla organizavo Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių anglų kalbos konkursą, skirtą Europos dienai paminėti (renginio koordinatorė direktorė Rima Marozienė, programos vadovė anglų kalbos mokytoja Birutė Dičiūnienė). Konkurse dalyvavo 13 savivaldybės ugdymo įstaigų 26 trečių ir ketvirtų klasių mokiniai. Pirmąsias vietas laimėjo Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos 3 klasės mokinė Danielė Giedraitytė (mokytoja Gintarė Chilčenkienė), mokyklos - darželio „Želmenėliai“ 4 klasės mokinys Andrius Marčiukaitis (mokytoja Inga Pavelčikienė) ir Jono Totoraičio progimnazijos 4a klasės mokinė Laura Pečkauskaitė (mokytoja Jurga Petrauskienė). Džaugiamės ir mūsų mokyklos 4b klasės mokinio Manto Senkaus (anglų kalbos mokytoja Vida Leleikienė) rezultatais, mokinys konkurse laimėjo II-ąją vietą. Sveikiname konkurso nugalėtojus, dėkojame mokyklos komandai, konkurso vertinimo komisijai (pirmininkas Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdimantas Kvietkauskas, nariai: Marijampolės kolegijos humanitarinių mokslų katedros lektorė Romalda Kasiliauskienė; „Saulės“ pradinės mokyklos vyr. anglų kalbos mokytoja Gintarė Chilčenkienė; Šv. Cecilijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jolanta Leonavičienė) ir visoms ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms renginyje.      <-----Renginio reportažas----->

        2017 m. gegužės 17 d. mokykla organizavo Marijampolės savivaldybės priešmokyklinių grupių, pradinių klasių mokinių ir tėvų žaidynes „Sportas kiekvienam – 2017“ (renginio koordinatorė direktorė Rima Marozienė, programos vadovė mokytoja Irena Makackienė). Renginyje dalyvavo 8 ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių bei pradinių klasių mokinių ir tėvų komandos. Žaidynes atidarė mokyklos direktorė, žaidynių vertinimo komisija (pirmininkas - Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas Saulius Druskis, nariai - Marijampolės sav. pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Birutė Žeimienė; mokyklos–darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zofija Grinkevičienė). Mokyklos personažas Smalsutis pakvietė komandas iškilmingai eisenai, prisistatymui bei mankštai. Vikriai priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir tėvų komandos rungėsi estafečių rungtyje, pradinių klasių mokinių ir tėvų komandos estafečių ir krepšinio baudų mėtymo rungtyse, atkaklūs buvo ir šaškių žaidėjai. Po varžybų dalyvių komandos dalyvavo ir solidarumo bėgime bei sportinę veiklą pratęsė atlikdami linksmus jogos pratimus. Žaidynėse neliko pralaimėtojų, visos komandos iškovojo garbingas I, II ir III vietas. Sveikiname mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės bei pradinių klasių mokinių ir tėvų komandas (pedagogės Vida Navikienė, Ineta Karalienė), užėmusias II-ąsias ir III-ąsias vietas. Dėkojame mokyklos komandai, žaidynių vertinimo komisijai, jogos instruktorei Ingridai Kučinskienei ir ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms renginyje. Renginio nuotraukų rasite ČIA!

 

   Dėkojame mokinių tėveliams, parėmusiems mūsų mokyklą 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšomis. Už šias lėšas mokykla įsigyjo interaktyvią lentą (2360 Eur) bei vykdomi mokymai mokytojoms kaip paruošti interaktyvias pamokas su interaktyviomis priemonėmis (510 Eur).

                                                                                                                                  Administracija

  

Šiais mokslo metais mokykla dalyvauja projektuose:

  • Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginėje programoje ir projekte „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less);
  • Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose;
  • Tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step);
  • Sveikos gyvensenos ugdymo programoje “Sveikatiada”.

        Plačiau apie programų vykdymą sužinosite jose dalyvaujančių klasių mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija