Pradžia

Mokinių ir tėvų dėmesiui

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą 2015-2016 mokslo metais

1.Mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31d.

2.Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.

3.Pamokų laikas:

          1 pamoka – 8.00-8.45

          2 pamoka – 8.55-9.40

          3 pamoka – 9.50-10.35

          4 pamoka-10.55-11.40

          5 pamoka-12.00-12.45

          6 pamoka-13.00-13.45

       4. 1-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 35 min.

            2-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 45 min.

       5.  I pusmetis prasideda 2015-09-01, baigiasi 2016-01-08;

            II pusmetis prasideda 2016-01-11, baigiasi 2016-05-31.

        6.  Atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

Papildomos

2015-11-02

2015-11-03

2016-02-15

2016-02-19

2016-03-29

2016-04-01

         7.  Mokykloje veikia neformaliojo švietimo būreliai:

              „Mažųjų dainorėlių “ (2 val., mok. Rovena Venslauskienė)

              Dailės (2 val., mok. Danutė Šilingienė)

              Šokio (2 val., mok. Evelina Sadauskienė)

              Etnokultūros (1 val., mok. Birutė Simanavičienė)

              „Smalsučių teatras“ (1 val.., mok. Aušra Kliūčiuvienė)

             „Sportinių žaidimų“ (2 val., mok. Irena Makackienė)

             „Sveikos gyvensenos klubas „Smalsutis“ (1 val., mok. Renata Mineikienė)

             „Lego šalyje“ (2 val., mok. Laima Kašubienė)

             „Darbščiųjų rankų“ (1 val., mok. Virginija Kasparavičienė)

             „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“ (1 val., mok. Danutė Palubinskienė)

              Informacinių technologijų (1 val., mok. Aušra Kliūčiuvienė)

2015-2016 mokslo metais mokyklai bus reikalingas etikos mokytojas.

Administracija

BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2008 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2009 m.)

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

http://smalsuciai.lt/media/uploads/Ruošinys_1__.jpg

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

 PRIIMA PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 nuo 2015-09-01 

1.  2 mažos foto nuotraukos

2.  Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija

3.  Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)

4.  Medicininis pažymėjimas027-1/a

5.  Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

 

     Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

   Galime priimti mokytis

   (2015-2016 m.m.) į:

Antras klases 4 mokinius

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 5 mokiniu

   Mokykloje dėvima uniforma. Ją galima užsisakyti mokykloje sutartu laiku

atvykus siuvėjoms.

http://smalsuciai.lt/media/uploads/20150224_105910__.jpg 

DĖVĖTOS UNIFORMOS PRIIMAMOS TVARKINGOS, ANT PAKABĖLIŲ, SU

KORTELĖMIS, KURIOSE NURODYTA KAINA, TELEFONAI, VAIKO

MOKYTOJAS.

Kreiptis į mokytoją D. Palubinskienę tel. 8343 70501, 8620 22325

Suteikime paramą mokyklai, neatverdami piniginės!

 Nuoširdžiai dėkojame mokinių, mokytojų ir administracijos vardu visiems, remiantiems mokyklą kasmet ir iš anksto ačiū visiems, kurie padės šiemet.

Gerbiami mokytojai, mokinių tėveliai, globėjai, seneliai ir artimieji, mokyklos rėmėjai, mokytojai, personalo darbuotojai, ne tik mokiniai džiaugiasi Jūsų paramos dėka 2014 metais už surinktas (apie 3 tūkst. Lt) lėšas apmokėtomis elektroninio dienyno, IKT programų bei mokyklos lauko želdinių atnaujinimo paslaugomis.

2015 m. planuojama paramos lėšas panaudoti:

lauko teritorijos tvarkymo darbams;

tėvų informavimui – elektroninio dienyno paslaugoms apmokėti ir kt.

2 proc. paramą nuo 2014 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

·     elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);

·     atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;

·     klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.

·     Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)        

Informacija mokyklos bendruomenės nariams

Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą kuruoja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė, tel. 8343 90072.

 Rūpimais prevenciniais klausimais mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) gali kreiptis į Miesto policijos nuovados nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos vyriausiąją specialistę Akvilę Krunglevičienę tel. 8343 73652, 8650 47953.