Pradžia

 

    Ir mes prisijungėme prie socialinės iniciatyvos „Milijonas ąžuolų Lietuvai“. Vytauto parke pasodinome nuo savo įstaigos ąžuoliukų.

                                                                         

                                                                 Administracija


    2018 m. gegužės 12 d. Marijampolės kultūros centre vyko XVI respublikinis vaikų menų festivalis "Mažieji talentai Lietuva", kurį organizavo Marijampolės LPUPA (Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacija).

    Šiais metais į festivalį sugužėjo 16 kolektyvų iš įvairių Lietuvos kampelių: Kauno, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės. Festivalio metu kolektyvai pynė nuotaikingą dainų ir šokių pynę, stebino kostumų įvairove ir puikia nuotaika. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos 1b klasės mokinukai su mokytoja Birute Simanavičiene. Dėkojam primokų tėvelais, kurie pasirūpino dainorėlių įvaizdžiu.

 


                                                                                                                                          Administracija


Tėvelių ir mokinių dėmesiui!

2018 m. gegužės 23 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-927 patvirtino Marijampolės savivaldybės vaikų, kuriems skiriamas dalinis savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas 2018 m. vaikų vasaros poilsis VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ Jurgežeriuose, sąrašą. Mokinių sąrašą rasite čia.

Vaikų vasaros poilsis finansuojamas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų ir vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 8 d. po 55 (penkiasdešimt penkis) eurus už kiekvieno vaiko kelialapį turi susimokėti Marijampolės savivaldybės vaikų 2018 metų vasaros poilsį vykdančiai VšĮ ,,Gintaro poilsiavietė“ (Marijampolė, Vytauto g. 17, 211 kabinete, VšĮ ,,Gintaro poilsiavietė“ administracijoje), kuri, gavusi tėvų įmoką, išrašys kelialapį.

                                                                                                                                         Administracija


Gerbiami būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėveliai!

      Kviečiame vaikučius kartu su tėveliais 2018 m. birželio 5 ir 6 dienomis 9.00 val. į pirmąsias pamokėles mokykloje. Susitiksite su mokytojomis, susipažinsite su ugdymo(si) sąlygomis, reikalingomis mokymo priemonėmis, galėsite įsigyti mokyklines uniformas.

                                                                                                                                         Laukiame Jūsų!

  

                                                                                              Socialinė reklama.


Būsimųjų pirmų klasių, priešmokyklinių grupių mokinių ir jų tėvų dėmesiui! 

 

Kviečiame į pirmąsias klases vaikus, kuriems iki 2018-12-31 sueis 7-eri metai.

Priešmokyklinio ugdymo grupę, kuriems iki 2018-12-31 sueis 6-eri metai.

Priimamų mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikų tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui (ei), pateikia šiuos dokumentus:

1. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) iš šeimos gydytojo;

2. Vaiko gimimo liudijimo arba paso kopiją;

3. Vaiko 1 dokumentinę nuotrauką;

4. Prašymą (rašomas vietoje, pristačius visus aukščiau išvardintus dokumentus).

Mokinių priėmimas į mokyklą vyksta 2018 m. sausio 2 d. - liepos 31 d.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į klases priimami tik į laisvas vietas

2018-2019 m.m į antras klases galime priimti ik 1 mokinį, į ketvirtas - 2 mokinius.

Atvykus iš kitos mokyklos vaikų tėvai (blobėjai) mokyklos direktorui (ei) turi pateikti vaiko ugdymosi kitoje mokykloje pažymą.

Sutartys su mokinių tėvais ar jų atstovais pasirašomos ne vėliau kaip pirmąja dieną, kai pradedama mokytis arba atvykus mokiniui (-ei) vidury mokslo metų.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę prašymai pradedami registruoti 2018-03-01 elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (http://www.marijampole.lt). Pateikti prašymai iki 2018-03-01 įregistruojami mokykloje.


Būsimus pirmokus ir priešmokyklinukus kviečiame į mokyklą 2018 m. birželio 5-6 d. 9 val. susipažinti su pirmosiomis mokytojomis taip pat bus galima užsisakyti ar įsigyti mokyklos uniformas.

 

                                                                                                                             Parengta vadovaujantis Marijampolės m. savivaldybės 2018 m. vasario 26 d,tarybos sprendimas Nr. 1-43 sprendimu

"Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojougdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo".

Sveikinome Lietuvą su Valstybės atkūrimo jubiliejumi - dalyvaudami simbolinėje akcijoje "Varpo aidas - šimtmečio atgarsiai", kabindami varpą su įstaigos pavadinimu. "Smalsučio" mokyklos mokinukai bendruomeniškai sveikino Lietuvą rašydami 100 posmų Lietuvai. Visi palaikėme mokytojos Vidos Leleikienės siūlyma šventiškai papuošti mokyklos langus...    

                   

              

 

Smalsučio“ pradinukai mokosi žaisdami ant „Išmaniųjų grindų“.

     Šiuolaikinės technologijomis tampa neatsiejama ugdymo dalimi mokyklose. Dažnai kyla  klausimas, kaip atitraukti mokinius nuo kompiuterių ir telefonų ekranų ir skatinti judėti. Viena iš naujausių priemonių – interaktyviosios grindys, kuriose įdiegta net 52 edukaciniai žaidimai, įrengtos „Smalsučio“ pradinėje mokykloje. Įdomūs žaidimai mokinius įtraukia ne tik į mokymosi procesą, moko greičiau įsiminti raides, skaičiuoti, muzikuoti, kurti, sportuoti ir susipažinti su sporto šakomis, lavina reakciją, loginį mąstymą. Didžiausias šios priemonės privalumas yra aktyvus  judėjimas. Kai kurie žaidimai verčia kaip reikiant paplušėti, tenka net prakaitą nubraukti. Naujoji ugdymo priemonė prieinama ir kitiems mokyklos mokiniams, kasdien džiugina pailgintos darbo dienos grupės mokinius, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje.

                            

         

                                                       Žaisdami mokomės

                                              4 kl. mokytoja Irena Makackienė

                                  

 

Šiais mokslo metais mokykla dalyvauja projektuose:

  • Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginėje programoje ir projekte „Mažiau šiukšlių“ (Litter Less);
  • Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose;
  • Tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step);
  • Sveikos gyvensenos ugdymo programoje “Sveikatiada”.

        Plačiau apie programų vykdymą sužinosite jose dalyvaujančių klasių mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija