Pradžia

2015 lakričio 18 d. 17.30 - 18.40 mokinių tėveliai kviečiami į 1-3 klasių tėvų susirinikimą.

Pamatysite Etnokultūrinio būrelio vaikų sakmės "Pamotė ir podukra" insenizacija.

Susitiksite su Marijampolės sav. PPT psichologe J. Norkiene.

Su mokinių dienos rėžimo ir higienos reikalavimais supažindins sveikatos priežiūros specialistė O. Ulevičienė.

Inforamacija apie mokinių ugdymo(si) rezultatus ir rekomendacijas pateiks mokyklos direktorė ir pavaduotoja.

18.40-19.30 Klasių bendruomenėse aptarsite veiklos planus. Deleguosite į mokyklos Tėvų tarybą klasių tėvų atstovus.

Kviečiame dalyvauti

  LaughingLaughingLaughing

2015 lapkričio 19 d. 12:00 mūsų mokykloje organizuojamas etnokultūrinis konkursas "Iš tautosakos lobyno skrynių" savivaldybės mokiniams. Kviečiame dalyvauti.

Organizatoriai

  LaughingLaughingLaughing

Mokinių ir tėvų dėmesiui

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą 2015-2016 mokslo metais

1.Mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31d.

2.Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.

3.Pamokų laikas:

          1 pamoka – 8.00-8.45

          2 pamoka – 8.55-9.40

          3 pamoka – 9.50-10.35

          4 pamoka-10.55-11.40

          5 pamoka-12.00-12.45

          6 pamoka-13.00-13.45

       4. 1-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 35 min.

            2-ų klasių mokiniams pamokos trukmė 45 min.

       5.  I pusmetis prasideda 2015-09-01, baigiasi 2016-01-08;

            II pusmetis prasideda 2016-01-11, baigiasi 2016-05-31.

        6.  Atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

Papildomos

2015-11-02

2015-11-03

2016-02-15

2016-02-19

2016-03-29

2016-04-01

         7.  Mokykloje veikia neformaliojo švietimo būreliai:

              „Mažųjų dainorėlių “ (2 val., mok. Rovena Venslauskienė)

              Dailės (2 val., mok. Danutė Šilingienė)

              Šokio (2 val., mok. Evelina Sadauskienė)

              Etnokultūros (1 val., mok. Birutė Simanavičienė)

              „Smalsučių teatras“ (1 val.., mok. Aušra Kliūčiuvienė)

             „Sportinių žaidimų“ (2 val., mok. Irena Makackienė)

             „Sveikos gyvensenos klubas „Smalsutis“ (1 val., mok. Renata Mineikienė)

             „Lego šalyje“ (2 val., mok. Laima Kašubienė)

             „Darbščiųjų rankų“ (1 val., mok. Vida Leleikienė)

             „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“ (1 val., mok. Danutė Palubinskienė)

              Informacinių technologijų (1 val., mok. Aušra Kliūčiuvienė)

 

  LaughingLaughingLaughing

Mokyklai reikalingas etikos mokytojas, kreiptis į direktorę.

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2009 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2010 m.)

 

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

 

 

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

 

 PRIIMA PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 

 nuo 2016-01-03 

 

  1. 2 mažos foto nuotraukos
  2. Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija
  3. Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)
  4. Medicininis pažymėjimas027-1/a
  5. Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

      Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

 

Galime priimti mokytis

   (2015-2016 m.m.) į:

Antras klases 4 mokinius

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 5 mokinius

Suteikime paramą mokyklai!

 Nuoširdžiai dėkojame mokinių, mokytojų ir administracijos vardu visiems, remiantiems mokyklą kasmet ir iš anksto ačiū visiems, kurie padės šiemet.

Gerbiami mokytojai, mokinių tėveliai, globėjai, seneliai ir artimieji, mokyklos rėmėjai, mokytojai, personalo darbuotojai, ne tik mokiniai džiaugiasi Jūsų paramos dėka 2014 metais už surinktas (apie 3 tūkst. Lt) lėšas apmokėtomis elektroninio dienyno, IKT programų bei mokyklos lauko želdinių atnaujinimo paslaugomis.

2014 m. ir 2015 m. paramos gautas lėšas panaudosime infomacinėms technologijoms (planuojame už 2 500 EUR įsigyti 2 interaktyvias lentas).

2 proc. paramą nuo 2014 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

  • elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);
  • atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;
  • klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.
  • Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)