Pradžia

Tarptautinis konkursas

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO

„TAU,  MAMYTE!“ 2020 M.

Rugilė Kunkulytė, Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos 2 klasės mokinė tapo šio konkurso laureate.

Mokytoja Aušra Kliūčiuvienė.

 


Darbo laikas

Nuo 2020 m. kovo 16 d. KARANTINO laikptarpiu „Smalsučio“ pradinė mokykla nevykdo veiklos. Mokyklos darbuotojai dirbs nuotoliu būdu.

Informacija galima dalintis darbo dienomis telefonu 8 343 70501 nuo 9.00 val. iki 15.00 val. elektroniniu paštu mok@smalsuciai.lt, su klasių mokytojomis jų pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Administracija


Informacija mokinių, gaunančių nemokamą maitintiną, tėvams

Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų teisės aktais, 2020 m. gegužės 12 d. 9-15 val. pagal grafiką (būsite informuoti skambučiu) mokykla išduos mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvams maisto davinius už 10 darbo dienų (balandžio 28 d.- gegužės 12 d.) laikotarpį. Prašome atvykti nurodytu laiku prie valgyklos durų atsiimti davinio. Būkite sveiki, nesirkite!

                                                                                                                                                                 Administracija


Kvietimas susitikti

Labaiteatras kviečia susitikti priešvelykinėje tiesioginėje laidos „Aš ir Tu su LABAITEATRU“ transliacijoje, kurioje teatralizuotai skaitys pasaką, ruoš sutikti šv. Velykas, o artėjančių švenčių proga suteiks galimybę net keletui laimingųjų laimėti muzikinį albumą „Nevaikiškai vaikiškos dainos“ bei firminį USB raktelį su „Labaiteatro“ dainomis.

Renginį stebėkite Labaiteatras FB paskyroje balandžio 10 d. (penktadienį) 15 val.

Renginio nuoroda:https://www.facebook.com/events/509583426379607/

VELYKŲ SKAITINIAI

Malonių įspūdžių ir gražių artėjančių švenčių 🙂

Bibliotekininkė


Rekomendacija

Dienotvarkė paruošta spausdinimui

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams ir mokytojams.


Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

Atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  iki 1 val. per dieną. Savarankiškam mokinių mokymuisi skiriama 80 proc. viso mokymosi laiko.

Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis 9.00-13.00 laiku pagal Mokytojų nuotolinių konsultacijų mokiniams tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

Mokykloje jau diegiama Office 365 platforma patogiam ir sėkmingam mokymui su Microsof teams įrankiu. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.

Tėvelius kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                        Administracija


Darbo ir sveikatos saugos reikalavimai darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 381 straipsnis reglamentuoja darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, saugą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių (kompiuterių), asmeninių apsaugos priemonių naudojimu.  Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu darbu, įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam skirtą kompiuterį, prireikus  savo lėšomis daryti einamąjį ir kapitalinį remontą. Jei darbuotojų nuotoliniam darbui reikalingos kitos įstaigos techninės priemonės (spausdintuvas, kopijavimo aparatas ir pan.), šiomis techninėmis priemonėmis darbuotojas gali naudotis atvykęs į įstaigą.

                                                                                                                                                                             Administracija


Renginio atšaukimas

Dėl būtinųjų prevencinių priemonių Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykloje 2020-04-16 planuota atvirų durų diena būsimų pirmokų tėveliams nebus organizuojama.
Ji atidedama ir bus pranešta iš anksto.


Mokinių tėvų dėmesiui dėl mokymo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. mokinių mokymas vyks nuotoliniu būdu. Iki kovo 30 d. turite prijungti mokinį (jei neprijungę anksčiau) prieEDUKAklasės. Siunčiame atmintinę, kaip tai padaryti (žiūrėti priedą).

Mokytojų nuotolinių konsultacijų mokiniamstvarkaraštis.

Dėl konsultacijų mokiniams tvarkaraščio pakeitimų būsite informuoti klasės mokytojo žinuteEDUKA dienyne.

Kovo 30 d. sekite klasės mokytojo informaciją EDUKA dienyne. Visais rūpimais klausimais kreipkitės į klasės mokytoją.

                                                                                                                    Administracija

                                                                                                                       2020-03-25


Svarbi informacija mokiniams, tėvams!

Informuojame, kad švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu koreguojamas ugdymo procesas ir nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. mokiniams skelbiamos pavasario atostogos. Aktuali ir svarbi informacija YRA ir BUS teikiama tik mokyklos svetainėje ir elektroniniame dienyne. Ją teiks mokyklos administracija. Prašome nepasiduoti dezinformacijai, kviečiame būti atsakingus, saugoti savo ir artimųjų sveikatą!

LR vyriausybės pasitarimo protokolas dėl situacijos, susijusios su koronavirusu.

LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro įsakymas dėl pradinio ugdymo plano pakeitimo.


Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą[1] arba įsigyti verslo liudijimą[2]. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos – atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.

Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.

VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.

Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.[1]Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. ‒ 85** kodas

[2] Veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.